Koulutus

Koulutus

Ilmailualan Unioni käyttää lähinnä SAK:n Kiljavan opistoa järjestökoulutuksessaan. Ammattiyhdistyskoulutus opistoissa eriytyy kolmeen osaan: luottamusmieskoulutukseen, työsuojelukoulutukseen ja järjestökoulutukseen.

Liitto on mukana Työturvallisuuskeskuksen kuljetus- ja logistiikkaryhmässä, jonka toimesta järjestetään työsuojelukoulutusta. Ilmailualalle on tarjolla mm. oma työsuojelun peruskurssi.

Tuemme myös ammatillisen osaamisen kehittämistä, jolla lisätään työntekijöiden valmiuksia kohdata työelämän muutokset.

Ilmailualan Unioni toimii aktiivisesti koko ilmailualan koulutuksen kehittämisessä työryhmissä yhdessä opetushallituksen, ilmailualalla toimivien henkilöstöryhmien sekä oppilaitosten kanssa.