Luottamusmiestoiminta

Ammattiosastojen jäsenten valitsemat luottamusmiehet valvovat työehtosopimusten ja muiden sopimusten sekä työlakien noudattamista työpaikoilla. Luottamusmiesten tehtävät määräytyvät lainsäädännön ja sopimusten mukaisesti.

Suurimmissa yrityksessä toimii pääluottamusmiesten lisäksi osastokohtaisia luottamusmiehiä. Luottamusmiehet neuvottelevat työnantajan edustajien kanssa työehtosopimusten tulkintaan ja paikalliseen sopimiseen liittyvistä asioista.