Jäsenmaksuista vapautuminen

Ammattiosaston jäsenelle voidaan myöntää vapautus jäsenmaksuista. Jäsenmaksuista vapautuminen on voimassa ainoastaan siltä osin, kun työnantaja ei maksa ennakonpidätyksen alaista palkkaa tai työttömyyskassa etuutta.

Jäsen on oikeutettu hakemaan jäsenmaksuvapautta:

a) ollessaan sairaana, äitiys-, isyys-, vanhempain- tai adoptiolomalla taikka hoitovapaalla. Sairaus- tai tähän verrattavaksi ajaksi ei kuitenkaan lasketa sitä aikaa, jolloin jäsen saa työnantajalta palkkaa;

b) opiskelu-, asevelvollisuus- tai siviilipalvelusajalta;

c) siltä ajalta, kun jäsen ei ole työttömyyden alettua alkanut saada työttömyyskassan maksamaa päivärahaa, perustellusta syystä enintään kolmen kuukauden ajan;

d) jos palkanmaksu keskeytyy liiton aloittaman tai ulkopuolisen työtaistelun johdosta;

e) tai muista hallituksen hyväksymistä edellisiin verrattavista syistä.

Ammattiosaston jäsenen tulee ilmoittaa pätevä syy saadakseen vapautuksen jäsenmaksuista. Jäsenmaksuvapautuksista päättää liiton hallitus.

Ilmoitus jäsenmaksuvapautuksen syystä ja sen ajankohdasta tulee tehdä jäsenrekisteriin sähköpostilla jasenasiat@iau.fi.

Työttömyyskassojen maksamat etuudet, kuten vuorottelukorvaus on ennakonpidätyksen alaista tuloa. Ennakonpidätyksen alaisista tuloista peritään jäsenmaksu.

Vapaajäsenyys

Liiton hallitus voi myöntää vapaajäsenen oikeudet eläkkeelle siirtyville jäsenille kirjallisen hakemuksen perusteella. Vapaajäsenten ei tarvitse maksaa jäsenmaksua. Vapaajäsenillä on muut jäsenyyteen liittyvät oikeudet paitsi, että heillä ei ole ammattiosaston vaaleissa vaalikelpoisuutta eikä äänioikeutta.

Jäseneduista vapaa-ajan tapaturmavakuutus ja matkustajavakuutus eivät ole voimassa eläkeläisillä.

Ilmoitus vapaajäsenyydestä tulee tehdä jäsenrekisteriin: jasenasiat@iau.fi.