Finnair Kitchen


Viestintä

Tiedotteet   IAUlaiset @ Finnair Kitchen Oy 

Finnair Kitchenissä työskentelevillä IAU:n jäsenillä on oma suljettu facebook -ryhmä. Sen sivuja ylläpitävät yhtiössä toimivat luottamushenkilöt. Edunvalvonta käyttää myös tätä kanavaa tiedottamiseen. Sivuilla julkaistaan lisäksi IAU:n ja SLT:n asioita, jotka koskettavat jäsenkuntaa Finnair Kitchenissä. Ryhmään voit liittyä tekemällä ”Liity ryhmään” -pyynnön ryhmän sivuilla.

Siirry sivuille IAUlaiset @ Finnair Kitchen Oy

 


Työehdot / yhtiökohtaiset sopimukset

Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus

Finnair Kitchen Oy:n työntekijöiden työehdot määräytyvät IAU:n ja Palvelualojen työnantajat PALTA:n välisen Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen mukaisesti.

Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus 16.3.2023–15.3.2025

 

 

/ Sopimus tasoittuvasta työajasta

Työaikoja sääntelee Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen lisäksi sen 53. §:ään perustuva yhtiökohtainen sopimus tasoittuvasta työajasta.

Sopimus tasoittuvasta työajasta 11.5.2007 (voimassa 28.2.2023 saakka)

Sopimus tasoittuvasta työajasta 15.12.2022 (voimassa 1.3.2023 alkaen)

 

/ Osa-aikatyöntekijöiden työehdot

Finnair Kitchenissä ei ole tällä hetkellä käytössä osa-aikatyöntekijöiden työehdot määrittävää sopimusta työnantajan irtisanottua aiemmin voimassa olleen osa-aikatyöntekijöiden työehtoja koskevan sopimuksen päättymään 2.9.2022. Ennen tätä ajankohtaa työsopimuksen allekirjoittaneiden osa-aikatyöntekijöiden työehdot määräytyvät kuitenkin aiemman sopimuksen mukaisesti.  

Osa-aikatyöntekijöiden työehdot 6.2.2015–2.9.2022.

 

/ Tehtävänimikkeet, työt ja palkkaryhmät

Finnair Kitchenin tehtävänimikkeiden mukaiset työt on sijoitettu palkkaryhmiin Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen 68. §:n mukaisesti.

Tehtävänimikkeet, työt ja palkkaryhmät

 

/ Palkkalaskuri

Palkkalaskuri laskee kuukausipalkan kiinteän osan palkkakoodin perusteella ilman palkanmaksukausittain vaihtuvia lisiä ja mahdollisia muita palkkaperusteita. Avaa laskuri (Excel) alla olevasta linkistä:

Palkkalaskuri / maapalvelut

 

/ Yhden miehen ryhmän (RD1) käyttö kuormauksessa

Yhden miehen ryhmän (RD1) käyttö kuormauksessa (10.1.2022)

 

/ Sopimus catering-työntekijän tehtävästä

Paikallinen sopimus catering-työntekijän tehtävästä Finnair Kitchen Oy:ssä (2.11.2022)

 

/ Sopimus omailmoitus -menettelystä (sairauspoissaolo)

Työehtosopimuksen 93. §:n 8. kohtaan perustunut paikallinen sopimus oma ilmoitus -menettelystä Finnair Kitchenissä on päättynyt 31.7.2023. Sairausajan palkanmaksu määräytyy työehtosopimuksen 93. §:n kohtien 1-7 mukaisesti (93. § Sairausajan palkka).

 


Luottamushenkilöt

Pääluottamusmies

Reijo Hiltunen (p. 040 557 6821 / reijo.hiltunen@finnair.com)

Varapääluottamusmies / Luottamusmies

Jenna Pyysalo (p. 040 538 1328 / jenna.pyysalo@finnair.com)

Työsuojeluvaltuutettu

Simo Pärnänen (p. 0440 747 120 / simo.parnanen@finnair.com)

1. Varavaltuutettu / Työsuojeluasiamies

Jenni Kansonen (jenni.kansonen@finnair.com)

2. Varavaltuutettu / Työsuojeluasiamies

Anu Ruusuvuori (anu.ruusuvuori@finnair.com)

 


Ammattiosasto

Siviililentoliikenteen työntekijät SLT ry 012

Finnair Kitchenissä työskentelevät jäsenet ovat pääsääntöisesti valinneet ammattiosastokseen SLT 012:n. Sen jäsenet työskentelevät Finnair Kitchenin lisäksi mm. Swissportissa, Aviatorissa, ja RTG:ssä. Jäsenten työtehtäviä ovat maapalvelut (asiakaspalvelu, ramp- ja aulatoiminnot, catering ja cargo)

SLT 012:n verkkosivut

SLT 012:n Facebook-sivut ovat julkiset, mutta ne ovat kohdennettu erityisesti ammattiosaston jäsenille:

   Siviililentoliikenteen työntekijät SLT ry, 012

 

IAU:n jäseneksi voit liittyä jäsenhakulomakkeella. Valitse samassa yhteydessä myös ammattiosastosi.