Finnair Kitchen

Työehdot


Viestintä

Tiedotteet   IAUlaiset @ Finnair Kitchen Oy 

Finnair Kitchenissä työskentelevillä IAU:n jäsenillä on oma suljettu facebook -ryhmä. Sen sivuja ylläpitävät yhtiössä toimivat luottamushenkilöt. Edunvalvonta käyttää myös tätä kanavaa tiedottamiseen. Sivuilla julkaistaan lisäksi IAU:n ja SLT:n asioita, jotka koskettavat jäsenkuntaa Finnair Kitchenissä. Ryhmään voit liittyä tekemällä ”Liity ryhmään” -pyynnön ryhmän sivuilla.

Siirry sivuille IAUlaiset @ Finnair Kitchen Oy

 


Työehdot / yhtiökohtaiset sopimukset

Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus

Finnair Kitchen Oy:n työntekijöiden työehdot määräytyvät IAU:n ja Palvelualojen työnantajat PALTA:n välisen Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen mukaisesti.

Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus 17.3.2020 - 15.3.2022

 

/ Sopimus tasoittuvasta työajasta

Työaikoja sääntelee Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen lisäksi sen 53. §:ään perustuva yhtiökohtainen sopimus tasoittuvasta työajasta.

Sopimus tasoittuvasta työajasta 11.5.2007

 

/ Osa-aikatyöntekijöiden työehdot

Osa-aikatyön työehdoista on sovittu erikseen Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen 12. §:ään perustuvalla yhtiökohtaisella sopimuksella.

Osa-aikatyöntekijöiden työehdot 6.2.2015

 

/ Tehtävänimikkeet, työt ja palkkaryhmät

Finnair Kitchenin tehtävänimikkeiden mukaiset työt on sijoitettu palkkaryhmiin Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen 68. §:n mukaisesti.

Tehtävänimikkeet, työt ja palkkaryhmät

 

/ Palkkalaskuri

Palkkalaskuri laskee kuukausipalkan kiinteän osan palkkakoodin perusteella ilman palkanmaksukausittain vaihtuvia lisiä ja mahdollisia muita palkkaperusteita. Avaa laskuri (Excel) alla olevasta linkistä:

Palkkalaskuri / maapalvelut

 

/ Selviytymislausekkeeseen perustuvat sopimukset

Koronaepidemiasta ilmailualalle aiheutuneiden merkittävien taloudellisten vaikeuksien vuoksi Finnair Kitchen Oy:n sekä Siviililentoliikenteen työntekijät SLT ry 012:n välillä on solmittu 30.9.2020 Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen 126. §:än (selvitymislauseke) perustuvat määräaikaiset sopimukset työpaikkojen ja yrityksen toiminnan turvaamiseksi. Sopimukset ovat voimassa 15.3.2020.

Selviytymislausekkeen mukainen sopimus / Palkankorotukset (30.9.2020)

Paikallinen sopimus Finnair Kitchen Oy:ssä toteutettavista säästöistä (30.9.2020)

 

/ Yhden miehen ryhmän (RD1) käyttö kuormauksessa

Yhden miehen ryhmän (RD1) käyttö kuormauksessa (10.1.2022)

 

/ Sopimus catering-työntekijän tehtävästä

Paikallinen sopimus catering-työntekijän tehtävästä Finnair Kitchen Oy:ssä (2.11.2022)

 


Luottamushenkilöt

Pääluottamusmies

Reijo Hiltunen (p. 040 557 6821 / reijo.hiltunen@finnair.com)

Varapääluottamusmies / Luottamusmies

Maria Hyytiäinen (p. 050 393 1220 / maria.hyytiainen@sltry.fi)

Työsuojeluvaltuutettu

Tomi Erissalo (p. 050 428 1177 / tomi.erissalo@finnair.com)

1. Varavaltuutettu / Työsuojeluasiamies

Henry Appleton (p. 0400 526 021 / henry.appleton@finnair.com)

2. Varavaltuutettu / Työsuojeluasiamies

Simo Pärnänen (p. 0440 747 120 / simo.parnanen@finnair.com)

 


Ammattiosasto

Siviililentoliikenteen työntekijät SLT ry 012

Finnair Kitchenissä työskentelevät jäsenet ovat pääsääntöisesti valinneet ammattiosastokseen SLT 012:n. Sen jäsenet työskentelevät Finnair Kitchenin lisäksi mm. Swissportissa, Aviatorissa, ja RTG:ssä. Jäsenten työtehtäviä ovat maapalvelut (asiakaspalvelu, ramp- ja aulatoiminnot, catering ja cargo)

SLT 012:n verkkosivut

SLT 012:n Facebook-sivut ovat julkiset, mutta ne ovat kohdennettu erityisesti ammattiosaston jäsenille:

   Siviililentoliikenteen työntekijät SLT ry, 012

 

IAU:n jäseneksi voit liittyä jäsenhakulomakkeella. Valitse samassa yhteydessä myös ammattiosastosi.