Ilmailutietoteknisiä koskeva työehtosopimus

Ilmailutietotekniset ry on lennonvarmistuksen teknisen ja operatiivisen erityisosaamisen henkilöstön etuja ajava IAU:n ammattiosasto. Sen jäsenten ammattinimikkeitä ovat mm. järjestelmävastaava, lennonjohto-operaattori, asematasonvalvoja, lennonneuvoja, liikelentokordiaattori, lennonvarmistusvirkailija ja huoltomekaanikko.

Ilmailutietoteknisiä koskeva työehtosopimus