Ilmailutietoteknisiä koskeva työehtosopimus

lmailutietotekniset ry. on Finavialaisen lennonvarmistusliiketoiminnan ja lentoasemaliiketoiminnan teknisen ja operatiivisen erityisosaamisen henkilöstön etuja ajava yhdistys. Ammattinimikkeitä ovat mm. järjestelmävastaava, lennonjohto-operaattori, asematasonvalvoja, lennonneuvoja, liikelentokordiaattori, lennonvarmistusvirkailija ja huoltomekaanikko.

Ilmailutietoteknisiä koskeva työehtosopimus