Edunvalvonta

Työehtosopimukset

Ammattiyhdistysliike neuvottelee palkoista, työajoista, työaikakorvauksista, lomista, vapaapäivistä eli kaikista työhön liittyvistä perusoikeuksista työnantajajärjestön kanssa. Ammattiosaston jäsenenä sinulla on mahdollisuus tehdä esityksiä työehtosopimusmuutoksiksi  ja osallistua uuden sopimuksen tekemiseen.

Ammattiosasto

Liiton toiminta perustuu ammattiosastoihin, jotka kokoavat toiminta-alueensa ilmailualan työntekijät liiton jäseniksi. Kun liityt liittoon, tulee sinusta ammattiosaston jäsen.  

Ammattiosaston tehtävänä on puolustaa Sinun oikeuksiasi työelämässä ja valvoa lakien, työehtosopimusten ja muiden työsuhteeseen liittyvien määräysten ja sopimusten noudattamista.

Ammattiosasto toimii jäsenistön vaikutuskanavana liittoon välittäen sen tekemät esitykset liiton hallinnolle. Liittymällä ammattiosaston jäseneksi ja osallistumalla sen toimintaan saat itsekin mahdollisuuden vaikuttaa.
Ammattiosaston toimintaan kuuluu nykypäivänä niin paikallinen sopiminen, lakien ja sopimusten valvonta kuin työpaikkaosastotoimintakin. Kaikki nämä ovat tärkeitä asioita jäsenistön hyvinvoinnin edistämiseksi.
Ammattiosastojen esittely     -   Ammattiosastojen yhteystiedot

Luottamusmiesten apu

Ammattiosastojen jäsenten valitsemat luottamusmiehet valvovat työehtosopimusten ja muiden sopimusten sekä työlakien noudattamista työpaikoilla. Luottamusmiehet neuvovat ja ovat tukenasi sinua koskevissa neuvotteluissa, jos niin haluat.
Suurissa yrityksissä toimii pääluottamusmiehen lisäksi osastokohtaisia luottamusmiehiä. Luottamusmiehet neuvottelevat työnantajan edustajien kanssa työehtosopimusten tulkintaan ja paikalliseen sopimiseen liittyvistä asioista. Luottamusmiehen puoleen voit aina kääntyä luottamuksella. Pääluottamusmiehet

Työsuojeluvaltuutettujen ja työsuojeluasiamiesten apu

Työntekijöillä on oikeus valita työpaikalle työsuojeluun liittyviä asioita hoitamaan työsuojeluvaltuutettu ja työnantajan tulee nimetä edustajakseen työsuojelupäällikkö. Suurimmissa yrityksissä valtuutetun lisäksi voidaan valita myös osastokohtaisia työsuojeluasiamiehiä.

Työsuojeluvaltuutetulle ja -asiamiehelle voi tehdä aloitteita työturvallisuuden parantamiseksi. Nykyaikainen työsuojelutoiminta suuntautuu lakien ja määräysten valvonnan lisäksi aktiiviseen työpaikan ja sen olosuhteiden kehittämiseen.
Työsuojelu on yhteistyötä ja koskee kaikkia työpaikalla työskenteleviä, mutta työnantajalla on vastuu ja päätösvalta työsuojeluasioissa. Ota yhteyttä esimieheesi, työsuojeluvaltuutettuun tai työsuojeluasiamieheen mikäli sinulla on työsuojeluongelmia. Työsuojeluvaltuutetut  -  Tietoa työsuojelusta