Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus

Ilmailualan yleissitovalla Palvelualojen Toimialaliiton ja Ilmailualan Unionin välisellä Lentoliikenteen palveluja koskevalla työehtosopimuksella määrätään

  • säännöllistä reittiliikennettä harjoittavien,
  • raskasta tilauslentoliikennettä harjoittavien,
  • tai edellä mainituille teknisiä tai maapalveluja suorittavien

työnantajien palveluksessa olevien työntekijöiden työehdot, jos he toimivat tämän sopimuksen palkkaryhmittelyn mukaisissa tai niihin rinnastettavissa töissä. Tämän työehtosopimuksen piirissä on pääosa IAU:n jäsenistä. Lisäksi IAU:lla tai sen ammattiosastoilla on joidenkin yhtiöiden kanssa tehtyjä työehtosopimusta täydentäviä yhtiökohtaisia sopimuspöytäkirjoja.

Sinun työsuhteesi ehtoja koskevista sopimuksista saat parhaiten tietoja omalta luottamusmieheltäsi tai ammattiosastosi edustajalta.

Työehtosopimukset pdf tiedostoina:

Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus ajalle 15.11.2013 - 15.11.2016

Edellinen Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus:

Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus ajalle 26.10.2010 - 31.10.2013, 2. painos

Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen englanninkielinen käännös:

Collective agreement 26.10.2010 - 31.10.2013

Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen ruotsinkielinen käännös:

Gällande flygtrafiktjänster kollektivavtal 15.11.2013 - 15.11.2016