Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus

Ilmailualan Unionin ja Palvelualojen työnantajat PALTA:n välisellä Lentoliikenteen palveluja koskevalla työehtosopimuksella määrätään

  • säännöllistä reittiliikennettä harjoittavien,
  • raskasta tilauslentoliikennettä harjoittavien,
  • tai edellä mainituille teknisiä tai maapalveluja suorittavien

työnantajien palveluksessa olevien työntekijöiden työehdot, jos he toimivat tämän sopimuksen palkkaryhmittelyn mukaisissa tai niihin rinnastettavissa töissä. Työehtosopimus on yleissitova ja sen piirissä työskentelee suurin osa IAU:n jäsenistä.

 

Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus 16.11.2017 - 15.1.2021

IAU:n ja PALTA:n välillä 9.1.2018 uudistetusta työehtosopimuksesta toimitetaan sekä PDF-tiedosto että painettu versio. Se edellyttää, että sopijaosapuolet toteavat yhteisesti aiempaan painettuun työehtosopimukseen 15.11.2013 - 15.11.2016 tehtävät muutokset. Toistaiseksi uudesta työehtosopimuksesta on käytettävissä ainoastaan IAU:ssa valmisteltu luonnos, joka on PALTA:n osalta vielä vahvistamatta:

Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus ajalle 16.11.2017 - 15.1.2021

 

Työehtosopimus on uudistettu seuraavien asiakirjojen pohjalta:

Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus ajalle 15.11.2013 - 15.11.2016

   Neuvottelutulos 31.5.2016

   Työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja 9.1.2018

 

På svenska

Gällande flygtrafiktjänster kollektivavtal 15.11.2013 - 15.11.2016

In English

Collective agreement 26.10.2010 - 31.10.2013

 

Yhtiökohtaiset sopimukset

IAU ja sen ammattiosastot ovat solmineet lisäksi työehtosopimusta täydentäviä yhtiökohtaisia sopimuksia. Valtaosa näistä sopimuksista löytyy yhtiökohtaisilta sivuilta.

Yhtiökohtaiset sivut

 

Palkkalaskuri

Palkkalaskurin avulla voit tarkistaa oman kuukausipalkkasi kiinteän osan (taulukkopalkka ilman lisiä):

Palkkalaskuri / Maapalvelut

Palkkalaskuri / Tekniset palvelut

 

Työsuhteesi ehtoja koskevista sopimuksista saat tietoja myös omalta luottamusmieheltäsi tai ammattiosastosi edustajalta.