Oikeusapu

IAU:n ammattiosaston jäsen, joka on maksanut jäsenmaksunsa, voi saada ammattiosaston esityksestä oikeusapua työsopimussuhdetta, työsuhteen ehtoja tai työlainsäädännön soveltamista koskevassa riita- tai rikosasiassa. Hallitus tai sen valtuuttamana liiton muu toimielin päättää oikeusavun myöntämisestä kussakin tapauksessa erikseen.

Oikeusavun myöntämisen edellytyksenä on, että jäsenyys on kestänyt vähintään kuusi (6) kuukautta. Poikkeustapauksessa oikeusapu voidaan myöntää lyhyemmänkin jäsenyyden perusteella. Oikeusapu voidaan myöntää myös osaston jäsenen oikeudenomistajalle.

Oikeusavun myöntäessään liitto ottaa vastatakseen ammattiosaston jäsenen mahdolliset oikeudenkäyntikulut, jos asiaan liittyvien riittävien selvitysten perusteella se päätetään viedä oikeuden ratkaistavaksi. Näihin kuluihin sisältyy myös hävityssä jutussa vastapuolelle mahdollisesti tuomitut oikeudenkäyntikulut. Liitto myös osoittaa asiaa hoitavan lakimiehen.

Oikeusapuhakemus

Työsuhdeasian toimeksianto

Avoin asianajovaltakirja