Finnair Airport Customer Services


Viestintä

Lomautukset/irtisanomiset Finnairin asiakaspalvelussa

Finnairin asiakaspalvelussa on käydään paraikaa yhteistoimintalain mukaisia neuvotteluja koronaviruspandemian aiheuttaman lentoliikenten vähenemisen vuoksi. Samaan syyhyn perustuvia yt-neuvotteluja järjestettiin myös vuoden 2020 puolella maaliskuussa, kesäkuussa ja elo-lokakuussa. Oheisessa linkissä on toimintaohje ansiopäivärahan hakemiseksi lomautetuille tai irtisanotuiksi tulleille jäsenille:

 

Tiedotteet   IAU 010 Suomen Siviililentoliikennevirkailijoiden Liitto ry

SSL 010:n Facebook-sivut ovat suljetut ja kohderyhmänä kaikki ammattiosaston jäsenet. Jäseniä koskevien asioiden ohella sivuilla käydään keskustelua työelämästä lentoasemaympäristössä, mutta myös laajemmin. Jos et ole vielä ryhmän jäsen, tee ”Liity ryhmään” -pyyntö ryhmän sivuilla.

Siirry sivuille

 


Työehdot

Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus

Finnair Airport Customer Services'in työntekijöiden työehdot määräytyvät IAU:n ja Palvelualojen työnantajat PALTA:n välisen Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen mukaisesti.

Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus 17.3.2020 - 15.3.2022

 

/ Selviytymislausekkeeseen perustuva sopimus

Koronaepidemiasta ilmailualalle aiheutuneiden merkittävien taloudellisten vaikeuksien vuoksi Finnair Oyj:n sekä Suomen Siviililentoliikennevirkailijoiden Liitto ry 010:n välillä on solmittu 30.9.2020 Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen 126. §:än (selvitymislauseke) perustuvat määräaikaiset sopimukset työpaikkojen ja yrityksen toiminnan turvaamiseksi. Sopimukset ovat voimassa 15.3.2023 asti.

Selviytymislausekkeen mukainen sopimus 30.9.2020

Paikallinen sopimus Finnair Oyj:ssä toteutettavista säästöistä (30.9.2020)

 

/ Palkkalaskuri

Palkkalaskuri laskee kuukausipalkan kiinteän osan palkkakoodin perusteella ilman palkanmaksukausittain vaihtuvia lisiä ja mahdollisia muita palkkaperusteita. Avaa laskuri (Excel) alla olevasta linkistä:

Palkkalaskuri / maapalvelut

 


Luottamushenkilöt

Pääluottamusmies

Sirpa Lahtinen (p. 040 566 0953 / sirpa.lahtinen@finnair.com)

Varapääluottamusmies

Maria Leppäniemi (p. 040 534 8692 / maria.leppaniemi@finnair.com)

Työsuojeluvaltuutettu

Soile Joona (p. 050 392 7002 / soile.joona@finnair.fi)

1. varavaltuutettu / työsuojeluasiamies

Lilli Ansari (p. 0400 705 040 / lilli.ansari@finnair.com)

2. varavaltuutettu

Andreas Rantataro (p. 050 372 6583 / andreas.rantataro@finnair.com)

 


Ammattiosasto

Suomen Siviililentoliikennevirkailjoiden Liitto SSL ry 010

Finnairin asiakaspalvelussa työskentelvät jäsenet ovat pääsääntöisesti valinneet ammattiosastokseen SSL 010:n. Sen jäsenet työskentelevät Finnairin lisäksi myös mm. Swissportin, Finnair Cargon ja RTG:n asiakaspalvelutehtävissä.

Jos et ole vielä IAU:n jäsen, liittyminen käy nopeimmin alla olevasta linkistä. Valitse samassa yhteydessä ammattiosastosi.

Liity jäseneksi