Jäsenedut

Tärkein jäsenetu on jäsenyyden myötä tuleva oikeus saada työsuhteessaan ne työehdot, jotka liitto ja paikalliset edunvalvojat ovat sinulle sopineet. Tärkein näistä on työehtosopimus.

Ammattiyhdistysliike neuvottelee palkoista, työajoista, työaikakorvauksista, lomista, vapaapäivistä eli kaikista työhön liittyvistä perusoikeuksista työnantajajärjestön kanssa. Ammattiosaston jäsenenä sinulla on mahdollisuus tehdä esityksiä työehtosopimusmuutoksiksi  ja osallistua uuden sopimuksen tekemiseen.

Saat tarvitessasi myös apua ja tukea luottamusmieheltäsi ja yrityksen työsuojeluhenkilöiltä.

Luottamusmiehet neuvovat ja ovat tukenasi sinua koskevissa neuvotteluissa, jos niin haluat.

Suurissa yrityksissä toimii pääluottamusmiehen lisäksi osastokohtaisia luottamusmiehiä. Luottamusmiehet neuvottelevat työnantajan edustajien kanssa työehtosopimusten tulkintaan ja paikalliseen sopimiseen liittyvistä asioista. Luottamusmiehen puoleen voit aina kääntyä luottamuksella.

Työttömyysturva

Liittyessäsi Ilmailualan Unionin jäseneksi liityt samalla Työttömyyskassa Aarian jäseneksi. Jäsenyys alkaa aikaisintaan siitä päivästä, jona olet kirjallisesti hakenut jäsenyyttä ja maksanut jäsenmaksusi. Kassan jäsenmaksun vahvistaa vuosittain Finanssivalvonta. Kassan jäsenmaksu sisältyy liiton jäsenmaksuun.

Muut edut

Jäsen on oikeutettu myös lukuisiin muihin etuihin. Näihin voit tutustua valitsemalla haluamasi vasemalla olevasta valikosta.