LOMAUTUS/TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN - toimintaohjeet ansiopäivärahan hakemiseksi IAU:n / Työttömyyskassa Aarian jäsenille

| Päivitetty 3.6.2021 * Lisäohjeet lomautuksen aikana irtisanottaviksi joutuville |

 

Ansiopäiväraha

Jos tulet lomautetuksi tai työsuhteesi päättyy työnantajan tekemän irtisanomisen vuoksi tuotannollisin ja taloudellisin perustein, voit saada työttömyyskassan maksamaa ansiopäivärahaa, jos täytät sen saamisen edellytykset. Näitä edellytyksiä ovat mm. jäsenyys- ja työssäoloehto. Lisäksi hakijan tulee olla ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi Työ- ja Elinkeinotoimistoon.

Hakeminen

Hakeaksesi ansiopäivärahaa, ja varmistaaksesi jäsenyyden ja työssäoloehdon katkeamattoman jatkumisen, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti:

 TE-TOIMISTO

Ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi lomautuksen ajaksi viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä, tai jos tulet irtisanotuksi, viimeistään seuraavana päivänä työsuhteesi päättymisen jälkeen. Ilmoittautumisen voit tehdä TE-palvelujen Oma asiointi -palvelun kautta:

 PALKKATODISTUS

Työttömyyskassa ei välttämättä saa palkkatietojasi tulorekisteri-palvelun ruuhkautumisen vuoksi, joten pyydä työnantajalta palkkatodistus

  • työttömyyttä tai lomautusta edeltävältä 26 työssäoloehdon täyttävältä kalenteriviikolta (ma-su).
  • eriteltyinä lomaraha ja lomakorvaus
  • eriteltyinä muut mahdolliset ylimääräiset palkkiot tai rahat, jotka on maksettu työsuhteen päättyessä

Jos saat työnantajalta työsuhteen päättymiseen liittyvän korvauksen (esim. eroraha tai tukipaketti), on kyse taloudellisesta etuudesta. Taloudellinen etuus jaksotetaan viimeisestä työsuhteestasi lasketun päiväpalkan perusteella. Jaksotusajalta ei makseta ansiopäivärahaa.

 TYÖTODISTUS

Työttömyyskassa tarvitsee kopion työtodistuksesta tai muusta asiakirjasta, josta selviää viikoittainen työaika tai että kyseessä on ollut kokoaikatyö.

Jos olet työskennellyt nykyisessä työpaikassasi vähintään viimeiset 3 vuotta,  työsuhteen keston todentamiseksi riittää lomautus- tai irtisanomisilmoituksessa oleva “työsuhteen alkamispäivä”. Muussa tapauksessa pyydä työtodistukset viimeiseltä 3 vuodelta kaikilta entisiltä työnantajiltasi.

 VEROKORTTI

Ansiopäiväraha on verotettavaa etuutta. Jos olet ollut Työttömyyskassa Aarian jäsen kuluneen vuoden alusta alkaen, verokortin toimittaminen kassaan ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Työttömyyskassa saa vuoden alussa voimaan tulleen palkkaverokortin tiedot automaattisesti suorasiirtotietoina verottajalta. Näitä suorasiirtotietoja käytettäessä ennakonpidätys etuudesta on aina vähintään 25 %.

Vaihtoehtoisesti voit käyttää myös etuutta varten tarkoitettua muutosverokorttia. Työttömyyskassa Aaria pidättää veron sen mukaisesti, kun valitset verotietojen saajaksi Työttömyyskassa Aarian. Muutosverokortin tiedot päivittyvät kassan järjestelmään automaattisesti, yleensä seuraavan 1-2 arkipäivän kuluessa. Tilaa muutosverokortti verottajan OmaVero-palvelusta:Täytä arviot vuoden palkkatulostasi ja etuudestasi erikseen omiin kenttiinsä. Arvion ansiopäivärahasta voit laskea päivärahalaskurilla.

 Lisätietoa verotuksesta:

 PÄIVÄRAHAHAKEMUS

Ensimmäisen hakemuksen voit lähettää, kun olet ollut vähintään kaksi viikkoa työttömänä. Jatkohakemus täytetään neljän kalenteriviikon (ma-su) tai yhden kalenterikuukauden jaksoissa.

Ansiopäivärahahakemuksen liitteiksi tarvitset

  1. lomautusilmoituksen
  2. palkkatodistuksen 26-52 viikon ajalta
  3. tarvittaessa työtodistukset 3 vuodelta.

Voit lähettää hakemuksen liitteineen työttömyyskassalle joko sähköisesti Työttömyyskassa Aarian eAsioinnin kautta:

tai postitse: Työttömyyskassa Aaria, Opastinsilta 8 B 00520 Helsinki

 Hakemuksen täyttöohjeet.

Työttömyyskassa on esittänyt pyynnön turhien yhteydenottojen välttämiseksi, jotta heidän aikansa säästyy päivärahahakemusten käsittelyyn. Hakemuksesi käsittelijä ottaa tarvittaessa sinuun yhteyttä. Kassan sivuilta voit seurata päivärahahakemusten käsittelyaikoja ja uusimpia tiedotteita. 

 JÄSENMAKSU

Työttömyyskassa Aaria on ryhtynyt perimään IAU:n jäseniltä 1.6.2021 alkaen maksuun tulleista ansiopäivärahoista jäsenmaksun, johon sisältyvät myös ammattiosaston ja työttömyyskassan jäsenmaksu (= kokonaisjäsenmaksu). Uusi perintämenettely korvaa toukokuun loppuun saakka voimassa olleen menettelyn, jossa jäsenet ovat joutuneet itse huolehtimaan jäsenmaksun maksamisesta Aarian suorittamista etuuksista.

Jäsenmaksun perinnän voi jatkossa tarkistaa työttömyyskassan etuuspäätöksen yhteydessä hakijalle toimitettavasta maksuilmoituksesta. Sen alaosassa olevalta seliteriviltä käy ilmi jäsenmaksun perintätiedot:

 

Ennen toukokuun 2021 loppua kertyneet jäsenmaksut

Jäsenmaksun perintään liittyvän muutoksen yhteydessä on syytä huomioida, että jäsenmaksuja ei kuitenkaan kerätä takautuvasti, vaan jäsenen tulee suorittaa ansiopäivärahasta toukokuun 2021 loppuun asti kertyneet jäsenmaksut edelleen itse. Kun olet saanut työttömyyskassasta päätöksen ansiopäivärahasta, josta ei ole peritty jäsenmaksua, ilmoita sen alkamispäivä (ja määräaikaisen lomautuksen yhteydessä myös päättymispäivä) IAU:lle sähköpostitse:

(Pöytäkoneella kopioi sähköpostiosoite kilkkaamalla linkkiä hiiren oikealla näppäimellä.)

Lähetämme sinulle jäsenmaksuviitteet* ja -ohjeet liiton/työttömyyskassan jäsenmaksun maksamista varten. Näin varmistat jäsenyyden ja työssäoloehdon katkeamattoman jatkumisen. Jos olet saanut jo aiemmin maksuviitteet koko loppuvuodelle, voit jatkaa samojen maksuviitteiden käyttöä myös työttömyytesi aikana toukokuun 2021 loppuun saakka.

 Normaalista jäsesenmaksusta (1,49 %) poiketen on kokonaisjäsenmaksu Työttömyyskassa Aarian maksamasta ansiopäivärahasta on 1,00 %. Kokonaisjäsemaksu sisältää liiton jäsenmaksun, ammattiosaston jäsenmaksun ja työttömyyskassan jäsenmaksun. Alennetun jäsenmaksun suuruuden lomautusajaltasi, tai jouduttuasi irtisanotuksi, voit laskea oheisella laskurilla:

* Jäsenmaksuviitteet ovat jäsenelle aina henkilökohtaiset. Viitteillä varmistetaan automaattisesti välttämätön tieto siitä, kenen maksu on kyseessä, ja riippumatta siitä, miltä tililitä maksu on suoritettu. Muulla tavoin emme onnistu järjestämään maksuliikennettä luotettavasti - pahoittelemme tästä aiheutuvaa vaivaa.

 

Kelan työttömyysetuus

Jos et ole oikeutettu työttömyyskassan maksamaan ansiopäivärahaan sen vuoksi, ettei jäsenyys-/työssäoloehtosi täyty, voit hakea työttömyysetuutta Kelasta:

 Kelan maksama työttömyysetuus ei ole verotettavaa ansiotuloa kuten työttömyyskassan maksama ansiopäiväraha. Jos et täytä jäsenyys- tai työssäoloehtoa, olet oikeutettu hakemaan myös jäsenmaksuvapautusta.

 

Kysymyksiä ja vastauksia

Täältä löydät vastauksia työttömyyskassalle usein esitettyihin kysymyksiin:

 

 


Palaa etusivulle