Toimintaohjeet lomautettaville IAU:n / JATTK-työttömyyskassan  jäsenille

| Päivitetty 30.3.2020 |

 

Ansiopäiväraha lomautuksen ajalta

Jos tulet lomautetuksi, voit saada työttömyyskassan maksamaa ansiopäivärahaa, jos täytät ansiopäivärahan saamisen edellytykset. Näitä edellytyksiä ovat mm. jäsenyys- ja työssäoloehto. Lisäksi hakijan tulee olla ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi Työ- ja Elinkeinotoimistoon.

Hakeminen

Hakeaksesi ansiopäivärahaa, ja varmistaaksesi jäsenyyden ja työssäoloehdon katkeamattoman jatkumisen, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti:

 TE-TOIMISTO

Ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi lomautuksen ajaksi viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä TE-palvelujen Oma asiointi -palvelun kautta:

 PALKKATODISTUS

Työttömyyskassa ei välttämättä saa palkkatietojasi tulorekisteri-palvelun ruuhkautumisen vuoksi, joten pyydä työnantajalta 26 viikon palkkatodistus. Jos haluat palkkasi huomioitavan pidemmältä kuin 26 viikon ajalta (esim. jos tulosi ovat olleet viimeisen 6kk:n aikana normaalia pienemmät), pyydä palkkatodistus 52 viikolta viimeisen palkkasi jälkeen.

 TYÖTODISTUS

Pyydä tarvittaessa työtodistukset viimeiseltä 3 vuodelta entisiltä työnantajiltasi. Mikäli olet työskennellyt nykyisessä työpaikassasi vähintään viimeiset 3 vuotta, riittää lomautusilmoituksessa ilmoitettu “työsuhteen alkamispäivä” työsuhteen keston todentamiseksi.

 MUUTOSVEROKORTTI

Täytä ja lähetä muutosverokortti suoraan työttömyyskassaan ennen päivärahahakemuksen täyttämistä Verohallinnon OmaVero-palvelusta:Huomioi, että myös ansiopäiväraha on verotettavaa etuutta. Täytä arviot vuoden palkkatulostasi ja etuudestasi erikseen omiin kenttiinsä. Arvion ansiopäivärahasta voit laskea päivärahalaskurilla.

 Lisätietoa verotuksesta:

 PÄIVÄRAHAHAKEMUS

Lähetä ansiopäivärahahakemus ja liitteet aikaisintaan oltuasi 2 viikkoa lomautettuna.

Ansiopäivärahaa haetaan aina jälkikäteen neljän kalenteriviikon (ma-su) tai kuukauden jaksoissa. Ansiopäivärahahakemuksen liitteiksi tarvitset

  1. lomautusilmoituksen
  2. palkkatodistuksen 26-52 viikon ajalta
  3. tarvittaessa työtodistukset 3 vuodelta.

Voit lähettää hakemuksen liitteineen työttömyyskassalle joko sähköisesti JATTK-työttömyyskassan eAsioinnin kautta:tai postitse: JATTK-työttömyyskassa, Opastinsilta 8 B 00520 Helsinki

 Hakemuksen täyttöohjeet.

Työttömyyskassa on esittänyt pyynnön turhien yhteydenottojen välttämiseksi, jotta heidän aikansa säästyy päivärahahakemusten käsittelyyn. Hakemuksesi käsittelijä ottaa tarvittaessa sinuun yhteyttä. Kassan sivuilta voit seurata päivärahahakemusten käsittelyaikoja ja uusimpia tiedotteita. 

 JÄSENMAKSU

Lomautuksen aikana IAU:n jäsenmaksua ei peritä työttömyyskassan maksamasta ansiopäivärahasta automaattisesti. Kun olet saanut työttömyyskassasta päätöksen lomautuksestasi, ilmoita sen alkamis- ja päättymispäivä (tai toistaiseksi voimassa olevatsa lomautuksesta) IAU:lle sähköpostitse:

(Pöytäkoneella kopioi sähköpostiosoite kilkkaamalla linkkiä hiiren oikealla näppäimellä.)

Lähetämme sinulle jäsenmaksuviitteet* ja -ohjeet liiton/työttömyyskassan jäsenmaksun maksamista varten. Näin varmistat jäsenyyden ja työssäoloehdon katkeamattoman jatkumisen.

 IAU:n jsenmaksu on kokonaisjäsenmaksu, joka sisältää liiton jäsenmaksun, ammattiosaston jäsenmaksun ja työttömyyskassan jäsenmaksun. Vuonna 2020 se on 1,49 % veronalaisesta ansiotulosta. Bruttopalkan ohella jäsenmaksu koskee myös muuta veronalaista ansiotuloa, kuten työttömyyskassan ansiopäivärahaa. Jäsenmaksusi voit laskea oheisella jäsenmaksulaskurilla:

* Jäsenmaksuviitteet ovat jäsenelle aina henkilökohtaiset. Viitteillä varmistetaan automaattisesti välttämätön tieto siitä, kenen maksu on kyseessä, ja riippumatta siitä, miltä tililitä maksu on suoritettu. Muulla tavoin emme onnistu järjestämään maksuliikennettä luotettavasti - pahoittelemme tästä aiheutuvaa vaivaa.

 

Kelan työttömyysetuus

Jos et ole oikeutettu työttömyyskassan maksamaan ansiopäivärahaan sen vuoksi, ettei jäsenyys-/työssäoloehtosi täyty, voit hakea työttömyysetuutta Kelasta:

 Kelan maksama työttömyysetuus ei ole verotettavaa ansiotuloa kuten työttömyyskassan maksama ansiopäiväraha. Jos et täytä jäsenyys- tai työssäoloehtoa, olet oikeutettu hakemaan myös jäsenmaksuvapautusta.

 

Kysymyksiä ja vastauksia

 


Lomautuksen perusteet ja toteutus

Voidakseen lomauttaa työntekijän, työnantajalla on oltava siihen lainmukainen peruste:

- työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentynyt tilapäisesti eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta (työn tai työntarjoamisedellytysten katsotaan lomauttamisen perusteena vähentyneen tilapäisesti, jos niiden voidaan arvioida kestävän enintään 90 päivää),
- työnantajalla on taloudellinen tai tuotannolinen peruste irtisanomiseen

Lomautus voi toteutua kokoaikaisena, viikoittaisen tai päivittäisen työajan lyhennyksenä.

Määräaikaisessa työsuhteessa olevaa työntekijää ei voida lomauttaa. Poikkeuksena on tilanne, jossa määräaikainen työntekijä sijaistaa vakituista työntekijää, ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä.

Työmarkkinajärjestöt ovat esittäneet 18.3. Suomen hallitukselle toimia koronaviruksen aiheuttamassa talouden kriisissä. Esitykseen sisältyy lomautusoikeuden laajentaminen koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia samassa laajuudessa kuin se koskee toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia. Lomautustilanteessa työntekijällä olisi oikeus työttömyysturvaan sekä oikeus purkaa työsopimus määräaikaisuudesta huolimatta. Hallitus on käynnistänyt esitykseen liittyvien asioiden valmistelun.


Palaa etusivulle