| Airpro |

Hovioikeus tuomitsi Airpron lähes 60 000 euron korvauksiin

Helsingin hovioikeus on antanut tuomionsa jutussa, jossa Airpro Oy irtisanoi työntekijöitänsä ja palkkasi välittömästi tämän jälkeen uusia ns. tarvittaessa työhön kutsuttavia työntekijöitä. Tuomiossaan hovioikeus kumosi käräjäoikeuden aiemman tuomion, totesi irtisanomiset laittomiksi ja velvoitti Airpron maksamaan korvauksia kolmelle irtisanotulle työntekijälle.

   ► Uutiskirje N:o 29 * 30.11.2017