30.11.2017 * N:o 29 (275) * 

Kolmen työntekijän työsuhteet päätettiin perusteitta

Hovioikeus tuomitsi Airpron lähes 60 000 euron korvauksiin

| AIRPRO |

Helsingin hovioikeus on antanut tuomionsa jutussa, jossa Airpro Oy irtisanoi työntekijöitänsä ja palkkasi välittömästi tämän jälkeen uusia ns. tarvittaessa työhön kutsuttavia työntekijöitä. Tuomiossaan hovioikeus kumosi käräjäoikeuden aiemman tuomion, totesi irtisanomiset laittomiksi ja velvoitti Airpron maksamaan korvauksia irtisanotuille työntekijöille.

Irtisanomiset ja tilapäinen työvoima

Airpro irtisanoi Tampereen lentoaseman toimintoja koskeneessa yt-menettelyssä kolme työntekijäänsä. Työsuhteet päättyivät maaliskuussa 2014. Yhtiö perusteli irtisanomisia tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä.

Irtisanomisten aikaan lentoasemalla käytettiin vähäisessä määrin myös tarvittaessa työhön kutsuttavia työntekijöitä. Irtisanomisten jälkeen tilapäistyövoiman käyttöä lisättiin voimakkaasti.

Huhti-toukokuussa 2014 Airpro otti Tampereelle töihin yhdeksän uutta virkailijaa ja kaksi ramp-miestä tarvittaessa työhön kutsuttavien työsopimuksilla. Kyseiset henkilöt suorittivat täysin samoja työtehtäviä, joitä irtisanotut olivat tehneet.

Oikeusapu ja kanteet  

IAU myönsi edellä esitetyn perusteella irtisanotuiksi tulleille työntekijöille oikeusapua asian ajamiseksi oikeudessa. Kanne ei menestynyt Vantaan käräjäoikeudessa, joten ratkaisuun päätettiin hakea muutosta hovioikeudesta.

Juttu siirtyi Helsingin hovioikeuden käsiteltäväksi, mutta jäi siellä lepäämään kahdeksi kuukaudeksi, koska korkeimman oikeuden käsittelyssä oli samanaikaisesti vastaava IAU:n ajama juttu Airprota vastaan Turun lentoasemalla tapahtuneen irtisanomisen johdosta. Siinä Airpron maksettavaksi tuomitut korvaukset nousivat lopulta yhteensä noin 25 000 euroon.

Hovioikeuden tuomio

Korkeimmasta oikeudesta tulleen linjauksen myötä Helsingin hovioikeus oli valmis tekemään ratkaisunsa Tampereen irtisanomisia koskeneessa riita-asiassa.

Tuomiossaan hovioikeus katsoi, että Airpron olisi tullut tarjota irtisanomilleen työntekijöille se työ, jonka yhtiö antoi irtisanomisten jälkeen palkkaamilleen, tarvittaessa työhön kutsuttaville työntekijöille. Näin ollen yhtiö laiminlöi työsopimuslain mukaisen velvoitteensa työn tarjoamisesta, eikä olisi saanut irtisanoa työntekijöidensä työsopimuksia.

Airpro velvoitettiin maksamaan kullekin työntekijälle työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä 9 000 - 12 000 euroa. Työttömyysvakuutusrahastolle maksettavien suoritusten ja oikeudenkäyntikulujen myötä Airpron korvattavaksi kertyi yhteensä lähes 60 000 euroa.

 

Juhani Haapasaari