Swissport Cool Cargo


Viestintä

Lomautukset Swissportissa

Swissportissa on käyty yhteistoimintalain mukaisia neuvotteluja koronaviruspandemian aiheuttaman lentoliikenteen vähenemisen vuoksi. Oheisessa linkissä on toimintaohje ansiopäivärahan hakemiseksi lomautetuiksi joutuneille jäsenille:

 

Tiedotteet   IAU:n jäsenet - Swissport Cool Cargo

Facebook-sivujen kohderyhmänä ovat IAU:n jäsenet, jotka työskentelevät Swissport Cool Cargossa. Suljetun ryhmän sivuja ylläpitävät luottamushenkilöt.  Sivuilla julkaistaan lisäksi IAU:n ja SLT:n asioita, jotka koskettavat jäsenkuntaa Swissport Cool Cargossa. Ryhmään voit liittyä tekemällä ”Liity ryhmään” -pyynnön ryhmän sivuilla.

Siirry sivuille

 


Työehdot

Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus

Swissport Cool Cargon työntekijöiden työehdot määräytyvät IAU:n ja Palvelualojen työnantajat PALTA:n välisen Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen mukaisesti.

Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus 17.3.2020 - 15.3.2022

 

Yhtiökohtaiset / paikalliset sopimukset

 Henkilökohtainen palkanosa ja moniosaaminen

Henkilökohtaisen palkanosan henkilöarvioinneissa sekä moniosaamisen toteamisesssa noudatetaan työnantajan ja pääluolttamusmiehen/luottamusmiesten laatimia ohjeistuksia.

HEKO/MOOS -ohjeistus 31.10.2018

 Esimieslisä

Sopimuksella on sovittu esimieslisästä, kun rahti- ja järjestelymiehet työskentelevät väliaikaisesti vuoroesimiehen tehtävissä.

Esimieslisä / paikallinen sopimus 4.10.2017

 Vuoron vanhin

Sopimuksella on sovittu rahtityöntekijän/rahtijärjestelytyöntekijän tehtävät, vastuut ja velvollisuudet sekä korvauksen tilanteessa, jossa tämä toimii yövuorossa vuoron vanhimpana.

Vuoron vanhin / paikallinen sopimus 28.3.2017

 Työn aloittaminen ja lopettaminen sekä ruokatauko

Työn aloittamisen ja lopettamisen (pesuaika) sekä ruokatauon osalta noudatetaan vakiintunutta käytäntöä.

Työn aloittaminen ja lopettaminen sekä ruokatauko

 Työaikapankki

Työaikapankilla tarkoitetaan yritystasolla käyttöönotettavia ja vapaaehtoisuuteen perustuvia työ- ja vapaa-ajan yhteensovitusjärjestelyjä, joilla työaikaa voidaan sopimalla säästää tai lainata sekä yhdistää toisiinsa.

Sopimus työaikapankin käyttöönotosta

 Osa-aikatyö ja työehdot

Sopimus osa-aikatyöstä ja työehdoista on päättynyt  9.11.2018, mutta se koskee edelleen niitä Swissport Cool Cargon osa-aikatyöntekijöitä, jotka ovat solmineet osa-aikatyötä koskevan työsopimuksen 15.9.2016 - 9.11.2018 välisenä aikana joko Suomen Transval Oy:n tai HUB logistics Handling Oy:n kanssa, ja jotka ovat tämän jälkeen siirtyneet liikkeen luovutuksen myötä Swissport Cool Cargon palvelukseen.

Sopimus osa-aikatyöstä ja työehdoista 15.9.2016

 Tasoittuva työaika

Sopimus tasoittuvasta työajasta on päättynyt 12.9.2018. Se koskee kuitenkin edelleen Swissport Cool Cargon työntekijöitä, jotka ovat sopineet tekevänsä sopimuksen voimassaoloaikana lyhennettyä työaikaa. 

Sopimus tasoittuvasta työajasta 3.5.2004

 

Palkkalaskuri

Palkkalaskuri laskee kuukausipalkan kiinteän osan palkkakoodin perusteella ilman palkanmaksukausittain vaihtuvia lisiä ja mahdollisia muita palkkaperusteita. Avaa laskuri (Excel) alla olevasta linkistä:

Palkkalaskuri / maapalvelut

 


Luottamushenkilöt

Luottamusmies

Kim Josefsson (p. 040 173 1233 / kim.josefsson@swissport.com)

Luottamusmies (Rahtitaksi)

Joni Eronen (p. 040 687 0778 / joni.eronen@swissport.com)

Työsuojeluvaltuutettu

Toni Jokinen (p. 040 173 1238 / toni.jokinen@swissport.com)

Työsuojeluasiamies (Rahtitaksi)

Marko Heinonen (p. 040 581 4748 / marko.heinonen@swissport.com)

 


Ammattiosastot

Siviililentoliikenteen työntekijät SLT ry 012

Swissport Cool Cargossa työskentelevät jäsenet ovat pääsääntöisesti valinneet ammattiosastokseen SLT 012:n. Sen jäsenet työskentelevät Airpron lisäksi mm. Swissportissa, Aviatorissa, Finnair Kitchenissä, HUB Logistics Aviationissa, RTG:ssä ja Inland De-Icingissa. Jäsenten työtehtäviä ovat

  • maapalvelut (asiakaspalvelu, ramp- ja aulatoiminnot, catering ja cargo)
  • turvatarkastus (matkustajat, henkilökunta, matkatavarat ja rahti)

SLT 012:n verkkosivut

   Siviililentoliikenteen työntekijät SLT ry, 012

SLT 012:n Facebook-sivut ovat julkiset, mutta ne ovat kohdennettu erityisesti ammattiosaston jäsenille.

Siirry sivuille

Liity jäseneksi

Jos et ole vielä IAU:n jäsen, liittyminen käy nopeimmin alla olevasta linkistä. Valitse samassa yhteydessä ammattiosastosi.

Liity jäseneksi