Swissport Cool Cargo


Viestintä

Tiedotteet   IAU:n jäsenet - Swissport Cool Cargo

Facebook-sivujen kohderyhmänä ovat IAU:n jäsenet, jotka työskentelevät Swissport Cool Cargossa. Suljetun ryhmän sivuja ylläpitävät luottamushenkilöt.  Sivuilla julkaistaan lisäksi IAU:n ja SLT:n asioita, jotka koskettavat jäsenkuntaa Swissport Cool Cargossa. Ryhmään voit liittyä tekemällä ”Liity ryhmään” -pyynnön ryhmän sivuilla.

Siirry sivuille

 


Työehdot

Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus

Swissport Cool Cargon työntekijöiden työehdot määräytyvät IAU:n ja Palvelualojen työnantajat PALTA:n välisen Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen mukaisesti.

Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus 16.3.2023–15.3.2025

 

 

Yhtiökohtaiset / paikalliset sopimukset

 Henkilökohtainen palkanosa ja moniosaaminen

Henkilökohtaisen palkanosan henkilöarvioinneissa sekä moniosaamisen toteamisesssa noudatetaan työnantajan ja pääluolttamusmiehen/luottamusmiesten laatimia ohjeistuksia.

HEKO/MOOS -ohjeistus * 31.10.2018 / 22.11.2022

 Esimieslisä

Sopimuksella on sovittu esimieslisästä, kun rahti- ja järjestelymiehet työskentelevät väliaikaisesti vuoroesimiehen tehtävissä.

Esimieslisä / paikallinen sopimus * 4.10.2017

 Vuoron vanhin

Sopimuksella on sovittu rahtityöntekijän/rahtijärjestelytyöntekijän tehtävät, vastuut ja velvollisuudet sekä korvauksen tilanteessa, jossa tämä toimii yövuorossa vuoron vanhimpana.

Vuoron vanhin / paikallinen sopimus * 28.3.2017

 Työn aloittaminen ja lopettaminen sekä ruokatauko

Työn aloittamisen ja lopettamisen (pesuaika) sekä ruokatauon osalta noudatetaan vakiintunutta käytäntöä.

Työn aloittaminen ja lopettaminen sekä ruokatauko

 Työaikapankki

Työaikapankilla tarkoitetaan yritystasolla käyttöönotettavia ja vapaaehtoisuuteen perustuvia työ- ja vapaa-ajan yhteensovitusjärjestelyjä, joilla työaikaa voidaan sopimalla säästää tai lainata sekä yhdistää toisiinsa.

Sopimus työaikapankin käyttöönotosta

 Tasoittuva työaika

Työaikoja sääntelee Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen lisäksi sen 53. §:ään perustuva yhtiökohtainen sopimus tasoittuvasta työajasta. 

Sopimus tasoittuvasta työajasta * 8.12.2022

 

Palkkalaskuri

Palkkalaskuri laskee kuukausipalkan kiinteän osan palkkakoodin perusteella ilman palkanmaksukausittain vaihtuvia lisiä ja mahdollisia muita palkkaperusteita. Avaa laskuri (Excel) alla olevasta linkistä:

Palkkalaskuri / maapalvelut

 


Luottamushenkilöt

Pääluottamusmies

Kim Josefsson (p. 040 173 1233 / kim.josefsson@swissport.com)

Luottamusmies (Rahtitaksi)

Joni Eronen (p. 040 687 0778 / joni.eronen@swissport.com)

Työsuojeluvaltuutettu

Toni Jokinen (p. 040 173 1238 / toni.jokinen@swissport.com)

Työsuojeluasiamies (Rahtitaksi)

Tomi Loman (p. 040 569 3573 / tomi.loman@swissport.com)

 


Ammattiosastot

Siviililentoliikenteen työntekijät SLT ry 012

Swissport Cool Cargossa työskentelevät jäsenet ovat pääsääntöisesti valinneet ammattiosastokseen SLT 012:n. Sen jäsenet työskentelevät Airpron lisäksi mm. Swissportissa, Aviatorissa, Finnair Kitchenissä, HUB Logistics Aviationissa, RTG:ssä ja Inland De-Icingissa. Jäsenten työtehtäviä ovat

  • maapalvelut (asiakaspalvelu, ramp- ja aulatoiminnot, catering ja cargo)
  • turvatarkastus (matkustajat, henkilökunta, matkatavarat ja rahti)

SLT 012:n verkkosivut

   Siviililentoliikenteen työntekijät SLT ry, 012

SLT 012:n Facebook-sivut ovat julkiset, mutta ne ovat kohdennettu erityisesti ammattiosaston jäsenille.

Siirry sivuille

 

IAU:n jäseneksi voit liittyä jäsenhakulomakkeella. Valitse samassa yhteydessä myös ammattiosastosi.