| Finavia |

Adressi Vantaan kaupungille ja Finavialle - Työsuojelu ohitettu lentoaseman laajennuksessa

Helsinki-Vantaan lentoaseman laajennustöiden edetessä on käynyt selväksi, että projektin suunnitteluvaiheessa työsuojelua koskeviin asioihin ei ole kaikilta osin kiinnitetty riittävästi huomiota. Ongelmakohdiksi ovat osoittautuneet mm. TP2:n kautta ilman melu- ja virtaussuojauksia lähtevät kulkuväylät. Useiden yritysten henkilöstö siirtyy päivittäin työpaikoilleen näitä väyliä käyttäen.

   ► Uutiskirje N:o 9 * 21.2.2017