21.2.2017 * N:o 9 (255) * 

Työsuojelu ohitettu lentoaseman laajennuksessa - adressi Vantaan kaupungille ja Finavialle

Helsinki-Vantaan lentoaseman laajennustöiden edetessä on käynyt selväksi, että projektin suunnitteluvaiheessa työsuojelua koskeviin asioihin ei ole kaikilta osin kiinnitetty riittävästi huomiota. Ongelmakohdiksi ovat osoittautuneet mm. TP2:n kautta ilman melu- ja virtaussuojauksia lähtevät kulkuväylät. Useiden yritysten henkilöstö siirtyy päivittäin työpaikoilleen näitä väyliä käyttäen.

Henkilöstöä kuultiin liian myöhään

Henkilöstöä työsuojeluasioissa edustavat työsuojeluvaltuutetut ja asiamiehet. Heidän muodollinen kuuleminen kulkuväyliä koskevissa asioissa järjestettiin vasta 13.6.2016, joka oli rakennusprojektin etenemisen kannalta jo pahasti myöhässä.

Esiin nostetut epäkohdat ja niiden korjausehdotukset eivät ole saaneet riittävää vastakaikua jälkikäteenkään. Tämän
johdosta liikkeellä on nyt myös adressi, joka on osoitettu Vantaan kaupungille ja Finavialle.

Adressi turvallisen ja toimivan työympäristön puolesta

Henkilöstön edustajien laatimassa adressissa muistutetaan työnantajan ja rakennusluvan myöntäjän työsuojelua koskevista vastuista:

Vaadimme, että toimenpiteisiin näiden työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä vaarantavien suunnitteluvirheiden poistamiseen ryhdytään välittömästi. Lopputuloksen on oltava hyväksyttävä myös niiden työntekijöiden mielestä, keiden on kyseisiä kulkuväyliä pakko käyttää.

Turvallinen ja toimiva työympäristö on kaikkien alueella toimivien, niin työnantajien kuin työntekijöidenkin, kiistaton etu. Taloudellisen tuloksen tekeminen työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden kustannuksella on moraalitonta!

Adressi on kokonaisuudessaan luettavissa ja allekirjoitettavissa alla olevan linkin kautta.

ADRESSI: https://www.adressit.com/kuulovamma-arpajaiset_valtion_tuella_on_lopetettava

 

Juhani Haapasaari