| Airpro |

Työ- ja elinkeinoministeriö siirsi IAU:n ja Ammattiliitto Pron ilmoittamia työnseisauksia.

Päätös siirtää työnseisauksia kahdella viikolla eteenpäin nojaa lainsäädännön antamaan mahdollisuuteen, mikäli työtaistelujen katsotaan uhkaavan yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja.

   ► Uutiskirje N:o 7 * 13.2.2017