13.2.2017 * N:o 7 (253) * 

Ministeriö siirsi työtaisteluja kahdella viikolla: "Yhteiskunnalle elintärkeät toiminnot uhattuina"

| AIRPRO |

Työ- ja elinkeinoministeriö siirsi tänään IAU:n ja Ammattiliitto Pron ilmoittamia työtaisteluja Airprossa kahdella viikolla eteenpäin. Päätös nojaa lain antamaan mahdollisuuteen, mikäli työtaistelujen katsotaan uhkaavan yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja.

Airpron toiminnot elintärkeitä yhteiskunnalle

Laki työriitojen sovittelusta antaa mahdollisuuden siirtää ilmoitettuja työtaisteluja erityisen painavista syistä:

Jos työriidan johdosta aiotun työnseisauksen tai sen laajentamisen katsotaan sen laajuuden tai työalan laadun vuoksi kohdistuvan yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin tai huomattavasti vahingoittavan yleistä etua, työ- ja elinkeinoministeriö voi sovittelijan tai
 sovittelulautakunnan esityksestä riittävän ajan varaamiseksi sovittelua varten kieltää aiottuun työnseisaukseen tai sen laajentamiseen ryhtymisen tai sen toimeenpanon enintään 14 vuorokauden ajaksi työtaistelun ilmoitetusta alkamishetkestä lukien.

Tähän perustuen oikeus- ja työministeri Jari Lindström on siirtänyt valtakunnansovittelija Minna Helteen esityksestä IAU:n ja Pron työtaisteluja. Helteen esityksen takana on hänen mukaansa Finavialta saatu selvitys.

Finavia aiheuttanut itse ongelmansa  

Työtaistelujen siirtäminen valtakunnansovittelijan esityksestä on poikkeuksellista.  Finavian sovittelijalle tekemä selvitys on kuitenkin tällä kertaa johtanut siihen, että sovittelija on esittänyt ja ministeri hyväksynyt työtaistelujen siirron.

Finavia korostaa selvityksessään Airprossa tehtävän turvatarkastus- ja maapalvelutyön olevan kaikella tapaa ”yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja”. Silti Finavia on järjestelmällisesti sivuuttanut tämän näkökulman täysin sopimustoiminnassaan.

Lopputulos on nyt nähtävillä. Airprossa on voimassa pelkästään JHL:n ja Pardian kanssa tehty työehtosopimus. Se ei takaa työrauhaa. Siihen tarvittaan sopimus IAU:n ja Pro:n kanssa.

Finavian toiminnan ja valtakunnan sovittelijalle annetun selvityksen välillä on siten ristiriita. Sivuttaessaan IAU:n ja Pron sopijakumppaneina, Finavia on aiheuttanut itse ongelmansa, jota valtakunnansovittelija yrittää nyt ratkoa mm. siirtämällä ilmoitettuja työtaisteluja. Lain mukaan tätä keinoa voi kuitenkin käyttää vain yhden kerran.

 

Juhani Haapasaari

► Työ- ja Elinkeinoministeriö: Viite TR 2/2017