| Airpro |

Airpron työriidassa neljä ennakkoilmoitusta työnseisauksista

Airpron työriidan sovittelu ei ministeri Jari Lindströmin määräämästä lisäajasta huolimatta ole edennyt toistaiseksi lainkaan. Työnantajaliitto PALTA:n edustus on lomaillut aktiivisesti, mutta pysytellyt muutoin passiivisena. Tämän vuoksi IAU on antanut kolme uutta ennakkoilmoitusta työnseisauksista Airprossa.

   ► Uutiskirje N:o 10 * 28.2.2017