28.2.2017 * N:o 10 (256) * 

Airpron työriidassa nyt neljä ilmoitusta työnseisauksista

Airpron työriidan sovittelu ei ministeri Jari Lindströmin määräämästä lisäajasta huolimatta ole edennyt toistaiseksi lainkaan. Työnantajaliitto PALTA:n edustus on lomaillut aktiivisesti, mutta pysytellyt muutoin passiivisena. Tämän vuoksi IAU on antanut kolme uutta ennakkoilmoitusta työnseisauksista Airprossa. Yhteensä voimassa olevia ilmoituksia on tällä hetkellä neljä.

Voimassa olevat ennakkoilmoitukset

IAU:n antamat ennakkoilmoitukset työnseisauksista ovat:

Perjantai 3.3.

Airpro, Helsinki-Vantaa:

- kello 14.00 - 18.00 turvatarkastus

- kello 15.00 – 18.00 matkustajapalvelut ja Travel Service

- kello 16.00 – 19.00 aula- ja ramptoiminnot  

Maanantai 6.3.

Airpro, kaikki asemat:

- kello 03.00 – 09.00 turvatarkastus

- kello 03.00 – 09.00 matkustajapalvelut ja Travel Service

- kello 03.00 – 09.00 aula- ja ramptoiminnot

Perjantai 10.3.

Airpro, kaikki asemat:

- kello 15.00 – 19.00 turvatarkastus

- kello 15.00 – 19.00 matkustajapalvelut ja Travel Service

- kello 15.00 – 19.00 aula- ja ramptoiminnot

Tiistaina 14.3.

Airpro, kaikki asemat:

- kello 03.00 – 09.00 turvatarkastus

- kello 03.00 – 09.00 matkustajapalvelut ja Travel Service

- kello 03.00 – 09.00 aula- ja ramptoiminnot

Lyhyt kertaus Airpron työriidan taustasta

Ennen sovittelun alkua IAU jätti työnantajaliitto PALTA:lle useita pyyntöjä Airpron työehtosopimusneuvottelujen käynnistämiseksi liittojen välillä. PALTA kieltäytyi kaikista ja vaati lopulta työtuomioistuimessa vahvistettavan, että IAU olisi mukana PALTA:n, JHL:n ja Pardian keskinäisessä ”kiky-sopimuksessa”.

Työtuomioistuin hylkäsi yksimielisesti PALTA:n vahvistuskanteen tuomiossaan 31.1.2017. Samana päivänä päättyi myös Airpron työehtosopimuksen voimassaolo IAU osalta.

IAU jätti 1.2.2017 PALTA:lle vielä yhden neuvottelupyynnön, johon se vastasi seuraavasti:

Meillä ei ole aikomusta tehdä IAU:n kanssa omaa erillistä työehtosopimusta. Air-prossa on voimassa koko henkilöstöön sovellettava työehtosopimus myös 1.2. 2017 lukien. Tarvetta neuvottelujen käynnistämiselle ei edelleenkään ole. Tämä kantamme ei ole muuttunut.

Vastauksen jälkeen IAU päätti jättää valtakunnansovittelijalle ja PALTA:lle ensimmäisen ennakkoilmoituksen työnseisauksesta Airprossa perjantaina 17.2. Tämän jälkeen sovittelija kutsui osapuolet työriilain mukaiseen ns. pakkosovitteluun.

PALTA lomaili puolet Lindströmin kieltoajasta

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström päätti puolestaan, ettei IAU voinut toimeenpanna työnseisausta kuin aikaisintaan kahta viikkoa alun perin ilmoitettua aikaa myöhemmin - perjantaina 3.3. Tähän liittyvän ilmoituksen työnseisauksen toimeenpanemisesta IAU on tehnyt tänään.

Lindströmin päätöksen takana on myös työriitalaki. Sen mukaan yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja haittaavalle työnseisaukselle voidaan määrätä kahden viikon mittainen kieltoaika, jotta sovittelulle saadaan lisäaikaa.

Kieltoajasta on tänään kulunut yli puolet ilman, että sovittelussa on tapahtunut mitään. PALTA on käyttänyt ajan mm. henkilökuntansa lomiin, läsnä olleiden jarruttaessa paikan päällä sovitteluprosessia.

Samaan aikaan PALTA on kiistänyt työehtosopimuksen normaalin jälkivaikutuksen. Sen mukaisesti työehtoina tulisi sovelletaa vanhaa työehtosopimusta niin pitkään kuin uudesta on päästy sopimukseen.

Airpron työntekijöiden työehtoina on kuitenkin sovellettu sopimusta, jota IAU ei ole hyväksynyt. Sen allekirjoittaneiden liittojen – JHL:n ja Par-
dian – edustus ei yhteensäkään ole kolmasosaa IAU:n jäsenmäärästä.

Uudet ennakkoilmoitukset osoitettu Airprolle

PALTA:n kieltäydyttyä toistuvasti neuvottelemasta IAU:n kanssa työehdoista sekä kiistäessä työehtosopimuksen jälkivaikutuksen, työnantajaliitto on rikkonut luottamuksen ja menettänyt uskottavuutensa vakavasti otettavana neuvottelukumppanina.

PALTA:n menettelyn johdosta IAU on ilmoittanut 6.3. jälkeen pidettävät työnseisaukset valtakunnansovittelijalle ja suoraan Airprolle. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos sovittelussa ei päästä IAU:n ja PALTA:n välillä ratkaisuun 6.3. kello 9 mennessä, IAU pitää parempana vaihtoehtona sopia työehdoista PALTA:n sijasta suoraan Airpron kanssa.

 

Juhani Haapasaari