| Uutiskirje Jäsenille 8/2019 |

IAU jätti työnantajayhdistyksen neuvottelumenettelystä Airprossa haastehakemuksen

Pro ja JHL ovat sopineet työnantajayhdistys PALTA:n kanssa Airpron vuoden 2019 palkankorotuksen. Sen toteutuessa palkkoja korotetaan 0,495 % huhtikuun alusta alkaen, mikä tekee esimerkiksi turvatarkastajan peruspalkkaan vain 8,81 euron korotuksen kuukaudessa. IAU katsoo menettelyn, jolla palkankorotuksesta sovittiin, rikkovan työehtosopimuslakia ja on jättänyt asiassa haastehakemuksen työtuomioistuimeen.

   Uutiskirje Jäsenille N:o 8 * 8.3.2019