8.3.2019 * N:o 8 (323) * 


IAU haastoi työnantajayhdistyksen oikeuteen  

Pro ja JHL sopivat Airpron palkankorotukseksi alle 10 €/kk

| Airpro |

Pro ja JHL ovat sopineet työnantajayhdistys PALTA:n kanssa Airpron vuoden 2019 palkankorotuksen. Sen toteutuessa palkkoja korotetaan 0,495 % huhtikuun alusta alkaen, mikä tekee esimerkiksi turvatarkastajan peruspalkkaan vain 8,81 euron korotuksen kuukaudessa. IAU katsoo menettelyn, jolla palkankorotuksesta sovittiin, rikkovan työehtosopimuslakia ja on jättänyt asiassa haastehakemuksen työtuomioistuimeen.

Sopimusosapuolet

Airpron työehtosopimuksen mukaisesti 1.4. alkaen toteutettavista palkankorotuksista tuli neuvotella työehtosopimuksen osapuolten eli IAU:n ja PALTA:n välillä 15.2. mennessä. Neuvottelemaan ei kuitenkaan päästy, sillä PALTA ei suostunut käymään neuvotteluja ilman ammattiliitto Prota.

PALTA perusteli Pron mukanaoloa sillä, että se katsoi tämän voivan edustaa toimintansa lopettanutta Pardiaa Airpron työehtosopimuksessa. IAU:n näkemyksen mukaan näin ei ollut mahdollista toimia.

IAU ei ole hyväksynyt Pardian sopimusoikeuksien siirtämistä Pron lukuun ennen Pardian toiminnan päättymistä vuoden 2018 loppuun mennessä, eikä tämän jälkeen Pron yhtymistä Airpron työehtosopimukseen.

Välityslautakunta

Koska palkankorotuksista ei päästy neuvottelemaan, IAU pyysi 15.2. valtakunnansovittelijaa kutsumaan koolle ns. välityslautakunnan, johon työehtosopimuksen kummankin osapuolen tuli asettaa yksi jäsen hänen lisäkseen.

PALTA:lle tämäkään järjestely ei käynyt. Työantajayhdistys välitti kutsun Prolle ja JHL:lle, jotta myös nämä asettavat jäsenen välityslautakuntaan.

Tapaaminen 5.3.

Kun tapaaminen valtakunnansovittelijan luona järjestettiin 5.3., IAU:n ja PALTA:n edustajien lisäksi paikalla olivat sovittelijan kutsumana myös Pron ja JHL:n edustajat.

Sovittelija ei kuitenkaan ollut kutsunut näitä paikalle neuvottelemaan palkankorotuksista, vaan kertoakseen sen, ettei hänen toimivaltansa piiriin kuulu ratkaista Airpron työehtosopimuksen osapuolia.

Välittömästi tämän jälkeen - ja huolimatta sovittelijan esiin nostamasta ongelmasta – PALTA:n, Pron ja JHL:n edustajat kuitenkin sopivat (tai kertoivat sopineensa jo aiemmin) Airpron palkankorotuksen olevan 0,495 % vuonna 2019.

Vahvistuskanne

IAU pitää PALTA:n menettelyä lainvastaisena. Asiasta jätetyssä vahvistuskanteessa pyydetään työtuomioistuinta vahvistamaan Airpron työehtosopimuksen osapuolia olevan vain IAU ja PALTA.

Jos kanne menestyy, Pron ja JHL:n sopima palkankorotus mitätöityy ja asia palaa välityslautakuntaan. Silti näiden jo kerran hyväksymää palkankorotusta – vaikkakin mahdollisesti laitonta – on vaikeaa enää korjata etenkään, jos JHL jäisi erillisellä sopimuksella yhä työehtosopimuksen osapuoleksi.

 

Juhani Haapasaari


 

Palaa etusivulle