| Uutiskirje Jäsenille 30/2020 |

Aviator aloittaa uudet yt-neuvottelut / Pron yhteistoimintaedustajalta väärää tietoa "Saloniuksen sopimuksesta"

| Aviator |  Yhtiö on jättänyt yhteistoimintalain mukaisen esityksen yt-neuvottelujen käynnistämiseksi. Työnantajan suunnittelemiin toimenpiteisiin sisältyy aiemmin tänä vuonna käydyistä neuvotteluista poiketen myös laajat irtisanomiset.

| Finnair Technical Services |  Pron yhteistoimintaedustaja on tulkinnut liittonsa verkkosivulla virheellisesti IAU:n ja Finnairin välistä pöytäkirjaa irtisanomisjärjestyksestä. Edustaja vaatii, että työnantaja irtisanoo 13.10. päättyneiden yt-neuvottelujen seurauksena työntekijät pelkän työsuhteen keston perusteella. Käytännössä tämä johtaisi siihen, että valtaosa Finnairin tekniikkaan 2000-luvulla palkatuista työntekijöistä menettäisi työpaikkansa ilman muita kriteerejä.

  Uutiskirje Jäsenille N:o 30 * 26.10.2020