| Uutiskirje Jäsenille 25/2019 |

Lentokonehalleilla raja-arvot ylittäviä radonpitoisuuksia / Ennakkoilmoitus tukitoimien jatkamisesta Postin työriidassa

Finnair Technical Servicen lentokoneiden korjaus- ja huoltotoimintaan käyttämissä lentokonehalleissa on mitattu viime talvikautena radonpitoisuuksia, jotka ylittävät Säteilyturvakeskuksen (STUK) sille asettamat viitearvot. Henkilöstölle asiasta tiedotettiin kuitenkin vasta syyskuussa. / Postin työriidan taustalla on paitsi Paltan yksitäisen jäsenyrityksen yltiöpäinen hanke heikentää työntekijöidensä ansiotasoa 20-50 %, myös työnantajayhdistyksen vakava arviointivirhe, jonka vuoksi sen on nyt hankala ottaa asiassa taka-askelia.

   Uutiskirje Jäsenille N:o 25 * 13.11.2019