| IAU |

IAU:n ja PALTA:n väliset neuvottelut Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen uudistamiseksi ovat käynnistyneet.

Neuvottelut Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen uudistamiseksi käynnistyivät 4.9. Tähän liittyen työehtosopimus on irtisanottu siten, että nykyinen sopimuskausi päättyy 15. marraskuuta. Lisäksi pääluottamusmiehet ovat irtisanoneet paikallisia sopimuksia työajan pidentämisestä, jotka ovat liittyneet kilpailukykysopimukseen.

   ► Uutiskirje N:o 22 * 13.9.2017