13.9.2017 * N:o 22 (268) * 

Neuvottelut työehtosopimuksen uudistamiseksi aloitettiin

| IAU |

IAU:n ja PALTA:n väliset neuvottelut Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen uudistamiseksi ovat käynnistyneet. Tähän liittyen IAU on irtisanonut työehtosopimuksen siten, että nykyinen sopimuskausi päättyy 15. marraskuuta. Lisäksi pääluottamusmiehet ovat irtisanoneet paikallisia sopimuksia työajan pidentämisestä, jotka ovat liittyneet kilpailukykysopimukseen.

Työehtosopimus irtisanottiin

Työehtosopimuksen irtisanomiseen liittyvät muotoseikat täyttyivät, kun IAU:n hallitus päätti irtisanoa viime viikon kokouksessaan Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen. Sopimuksen irtisanomislausekkeen mukainen irtisanomisaika on vähintään kaksi kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä, muutoin sopimus jatkuisi vuoden kerrallaan.

Paikalliset sopimukset työajan pidentämisestä

Viime viikon aikana irtisanottiin myös useita kiky-sopimukseen liittyneitä paikallisia sopimuksia työajan pidentämisestä. Asia tuli ajankohtaiseksi sen jälkeen, kun työtuomioistuin antoi tuomionsa kilpailukykysopimusta koskeneessa IAU:n ja PALTA:n välisessä kiistassa.

Kiista sai alkunsa viime vuoden puolella, kun IAU katsoi, ettei sillä ollut edellytyksiä allekirjoittaa kiky-sopimuksen mukaista Lentoliikenteen palveluja koskevaa allekirjoituspöytäkirjaa PALTA:n kanssa.  PALTA puolestaan jätti asiassa haastehakemuksen työtuomioistuimeen.

Elokuun lopussa antamassaan tuomiossa työtuomioistuin vahvisti, että IAU:n ja PALTA:n välillä on voimassa kilpailukykysopimuksen mukainen Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus ajalla 16.11.2016–15.11.2017.

Nyt irtisanotut paikalliset sopimukset on irtisanottu linjassa työtuomioistuimen ratkaisun kanssa. Paikalliset sopimukset päättyvät samana päivänä kilpailukykysopimuksen kanssa eli 15.11.2017.

Sopimuskierros käynnistyi

Neuvottelut IAU:n ja PALTA:n välillä työehtosopimuksen uudistamista koskien alkoivat viime viikolla. Neuvottelutapaamisia on ollut tähän mennessä kaksi ja kymmenestä muusta on toistaiseksi sovittu.

Ensimmäisissä tapaamisissa käytiin läpi molempien osapuolten lähtökohtia syksyn sopimuskierrokselle. Pyrkimyksenä on alkuun neuvotella eri aihealueiden muodostamista pienemmistä kokonaisuuksista ja tarkastella tämän jälkeen kokonaisuutta palkankorotuksineen.

IAU:n osalta ammattiosastot ovat tehneet muutosesityksiä, jotka liittyvät kaikkiaan 15 lukuun nykyisessä työehtosopimuksessa. Tämän jälkeen esitykset on käyty läpi eri ammattiosastojen muodostamissa maapalvelujen ja tekniikan TES-ryhmissä. Ryhmät pitävät seuraavaksi yhteisen kokouksen ensi viikon tiistaina 19.9.

 

Juhani Haapasaari