| Finnair Kitchen |

Sairauspoissaolojen omailmoituskäytännön väliaikainen muutos / Paikalliset neuvottelut sopimuksista