| Finnair Kitchen |

YT-lain 53. §:n mukainen selvitys lomautusten osalta / Lomaraha