| Airpro |

Korkein oikeus: Tarvittaessa työhön kutsuttavien käyttäminen rikkoi lakia

Korkein oikeus linjasi tänään antamassaan tuomiossa oikeuskäytäntöä tilanteessa, jossa työnantaja irtisanoo toistaiseksi voimassaolevan työsuhteen tuotannollisin ja taloudellisin perustein, mutta teettää samanaikaisesti irtisanotun työtehtäviä tarvittaessa työhön kutsuttavilla työntekijöillä.

   ► Uutiskirje N:o 20 * 8.6.2017