8.6.2017 * N:o 20 (266) A * 

Korkein oikeus: Tarvittaessa työhön kutsuttavien käyttäminen rikkoi lakia

| AIRPRO |

Korkein oikeus linjasi tänään antamassaan tuomiossa oikeuskäytäntöä tilanteessa, jossa työnantaja irtisanoo toistaiseksi voimassaolevan työsuhteen tuotannollisin ja taloudellisin perustein, mutta teettää samanaikaisesti irtisanotun työtehtäviä tarvittaessa työhön kutsuttavilla työntekijöillä.

Asian tausta

Airpro irtisanoi keväällä 2013 Turun lentoasemalla matkustajapalvelutehtävissä työskennelleen työntekijän työsuhteen. Irtisanomisen perusteeksi yhtiö ilmoitti taloudelliset ja tuotannollisen syyt.

Ennen työntekijän irtisanomista ja sen jälkeen Airpro oli käyttänyt samoissa tehtävissä useita tarvittaessa työhön kutsuttavia työntekijöitä. Myös irtisanotun kanssa tehtiin määräajaksi vastaava työsopimus.

Työntekijä vei IAU:n avustuksella asian oikeuteen. Kanteessa vaadittiin, että Airpro velvoitetaan suorittamaan korvauksia työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä. Käräjäoikeus ja myöhemmin myös hovioikeus hylkäsivät kanteen, mutta korkein oikeus myönsi asiassa valitusluvan.

Korkein oikeus

Tuomiossaan korkein oikeus kumosi käräjä- ja hovioikeuden tuomiot. Tällä menettelyllään se tarkensi työsopimuslain tulkintaa korostaen erityisesti työntarjoamisvelvoitetta irtisanomismenettelyn sijasta.

Vaikka Airpro oli solminut irtisanotun kanssa tarvittaessa työhön kutsuttavan työntekijän työsopimuksen, pelkästään tällaisen sopimuksen solmimalla se ei täyttänyt työsopimuslaissa tarkoitettua velvoitettaan tarjota irtisanotulle soveltuvaa työtä.

Airpro tuomittiin suorittamaan korvausta irtisanotulle työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä neljän kuukauden palkkaa vastaava määrä sekä oikeudenkäyntikulut kaikissa kolmessa oikeusasteessa viivästyskorkoineen. Airpron maksettavaksi tuomitut korvaukset nousevat yhteensä noin 25 000 euroon.

 

Juhani Haapasaari