Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen sopimuskausi päätyy 15.1.2020

Palta jäi odottelemaan teknologiateollisuuden työehtosopimuksen syntyä

| 14.10.2019 |

IAU:n ja Paltan väliset neuvottelut helmikuun alussa toteutettavista palkankorotuksista jäivät tuloksettomiksi. IAU esitti neuvotteluissa palkkoja korotettavan 2,0 prosentin yleiskorotuksella. Paltan neuvottelukunta ei kuitenkaan saanut yhdistykseltään valtuuksia jatkaa neuvotteluja esityksen pohjalta. Tämän johdosta IAU:n hallitus päätyi irtisanomaan Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen sen allekirjoituspöytäkirjan mukaisesti.

Palkantarkistukset 1.2.2020

IAU:n ja Paltan väliset neuvottelut palkankorotuksista perustuivat työehtosopimuksessa sovittuun mahdollisuuteen jatkaa sopimuskautta vielä vuodella, mikäli palkankorotuksista tälle ajalle onnistutaan sopimaan lokakuun puoliväliin mennessä:

Osapuolet tarkastelevat kevään 2019 huhti- toukokuun aikana toimialan tilannetta, yleistä taloudellista tilannetta, työllisyyden, viennin ja kilpailukyvyn kehitystä sekä näihin vaikuttaneita tekijöitä. Arvioinnin perusteella osapuolet neuvottelevat 15.10.2019 mennessä viimeistään 1.2.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta toteutettavien palkankorotusten rakenteesta ja suuruudesta.

IAU:n esitys

IAU esitti neuvotteluissa palkkoja korotettavan 2,0 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Lisäksi perustaulukkopalkkoihin, vuorolisiin sekä euro- ja senttimääräisiin lisiin tehtäisiin vastaava korotus.

Esitys perustui linjaukseen, jonka pohjana olivat ammattiosastojen tekemät palkankorotusesitykset. IAU jätti esityksensä Paltalle ensimmäisessä neuvottelutapaamisessa 11.9.

Paltan puolelta esitystä ei kommentoitu. Sen sijaan sen neuvottelijat toivat esiin yhdistyksensä linjauksen, jonka mukaan Paltan solmimien työehtosopimusten palkankorotusten tulee noudattaa teknologiateollisuudessa sovittavaa tasoa. Mikäli linjauksesta halutaan poiketa, tähän tulee saada erillinen lupa Paltan työmarkkinavaliokunnalta.

Paltan kanta

Paltan lopullinen vastaus IAU:n esitykseen saatiin 4.10. toisessa neuvottelutapaamisessa. Koska teknologiateollisuuden palkankorotusten taso ei ole vielä tiedossa 15.10. mennessä, eikä Paltan työmarkkinavaliokunta toisaalta ole hyväksynyt poikettavan teknologiateollisuuden ratkaisusta myöskään ilmailun toimialalla, palkankorotusneuvottelujen jatkamiselle ratkaisun löytämiseksi määräaikaan mennessä ei ole edellytyksiä.

Näin ollen työehtosopimukseen kirjatut neuvottelut ensi vuoden alun palkankorotuksista supistuivat kahteen tapaamiseen ilman, että työnantajapuoli teki lainkaan omaa esitystä asiassa.

Työehtosopimuksen irtisanominen

IAU:n hallitus arvioi kokouksessaan tiistaina 8.10. syntynyttä tilannetta työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan pohjalta ja päätyi irtisanomaan työehtosopimuksen:

Mikäli viimeistään 1.2.2020 toteutettavan palkantarkistusten rakenteesta ja suuruudesta ei päästä yksimielisyyteen 15.10.2019 mennessä, voi kumpikin sopimusosapuoli irtisanoa tämän sopimuksen päättymään 15.1.2020. Irtisanomista koskeva ilmoitus on kirjallisesti toimitettava 15.10.2019 mennessä toiselle sopijaosapuolelle.

Neuvottelujen jatko

Palkankorotuksia koskevien neuvottelujen kariuduttua, ja työehtosopimuskauden lähestyessä loppuaan, molemmat osapuolet ryhtyvät nyt valmistautumaan tahoillaan tavanomaisiin työehtosopimusneuvotteluihin. Niissä ovat mukana palkankorotusten lisäksi myös tekstikysymykset, jotka pitävät sisällään mm. palkkaukseen liittyviä muita määräyksiä sekä työaikoja koskevia määräyksiä. Näillä näkymin IAU:n ja Paltan väliset neuvottelut jatkuvat jälleen tammikuussa.

 

Juhani Haapasaari


Palaa etusivulle