Yrittäjäksi siirtyminen

Jos olet palkansaaja ja samalla sivutoiminen yrittäjä, voit olla IAU:n jäsen. Mutta jos siirryt päätoimiseksi yrittäjäksi, et enää voi olla IAU:n jäsen.

Myös yrittäjälle voidaan maksaa työttömyyspäivärahaa. Peruspäivärahaan on oikeus kaikilla työssäoloehdon täyttäneillä yrittäjillä ja ansiopäivärahaan yrittäjien työttömyyskassaan liittyneille yrittäjillä.    

Lisätietoja Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivulta, sekä yrittäjien työttömyyskassoista:

Työttömyyskassojen yhteisjärjestö

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa

SYT-kassa