| Swissport |

Tasapuolinen kohtelu ja työnseisaukset

Työnantajan edustaja palkitsi Swissportin rahdissa jälkeenpäin työntekijöitä, jotka olivat ”venyneet poikkeuksellisiin suorituksiin” työnseisausten aikana. Toiminta rikkoi työsopimuslain 2. luvun 2 §:n tarkoittamaa syrjintäkieltoa.

   ► Uutiskirje N:o 18 * 16.5.2017