| Swissport |

”Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukainen työterveyshuolto on asiakaslähtöistä, riippumatonta, eettistä, luottamuksellista, monitieteistä ja moniammatillista.”