| SLT 012 |

SLT 012:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ja rikoslain 44 väliaikaisesta muuttamisesta

Asia:  VN/12442/2021

Ilmailualan Unioni IAU ry:n suurin ammattiosasto Siviililentoliikenteen työntekijät SLT ry yhtyy emojärjestömme, sekä Suomen Lentäjäliitto FPA:n esittämään huoleen lentoliikenteen tulevaisuudesta.

Siviililentoliikenteen työntekijät SLT ry edustaa noin 2400 lentoliikenteen maapalveluiden työntekijää. Jäseniämme on matkustajapalvelun, kuormauksen, rahdin, ateriapalveluiden ja turvatarkastuksen tehtävissä. Korona-aika rajoituksineen on vaikuttanut käytännössä koko jäsenistön työsuhteisiin ja ansiotasoon. Suurimmalta osin lomautuksin, jotka ovat tehdyt toistaiseksi määräämättömäksi ajaksi, mutta irtisanomisiltakaan ei ole vältytty.

Olemme onnistuneet sopimaan paikallisesti alan yritysten kanssa toimista henkilöstön työsuhteiden turvaamiseksi laajassa mitassa, mutta ne perustuvat luonnollisesti lentoliikenteen luontaiseen palautumiseen kriisin jäljiltä.

Käsityksemme mukaan esitysluonnos rajoituksille on olennaisesti tiukempi kuin yleiseurooppalainen matkustukseen suunniteltu malli. Selvää on, että muita EU:n jäsenvaltioita rajoittavampi lainsäädäntö uhkaa Suomen, myös Finnairin, asemaa kansainvälisen lentoliikenteen elpyessä.  

Mikäli hallituksen esitysluonnos hyväksytään sellaisenaan, tai sitä jatketaan vahingollisen pitkään, Suomi pohjoismaisena lentoliikenteen yhtymäkohtana menettää asemansa Aasian ja Euroopan välisenä sillanpäänä, sekä houkuttavuutensa matkailukohteena. Tuolloin edessä ovat arviot koko lentoliikenneklusterin näivettymisen vaikutuksista kansantalouteen. Mukaan laskettuna viime vuosien massiiviset investoinnit ja työllisyysvaikutukset.

Terveysturvallisuus tulee taata jatkossakin ja alan toimijat ovat sitoutuneet jo aiemmin kantamaan vastuunsa koronan vastaisessa taistelussa. Siviililentoliikenteen työntekijät SLT ry:n jäsenet ovat eturintamassa, joten asia on meille tärkeä. Ollut alusta asti. Merkittäviä altistumis- tai sairastumisketjuja ei lentoaseman työntekijöiden keskuudessa ole havaittu.

Rokotusten ja muiden parempien käytäntöjen edistyessä pandemia torjumiseksi tulisi huomioida paremmin myös elinkeinoelämän tarpeet, sekä kansalaisten oikeus (ja mahdollisuus) liikkua vapaammin.

Siviililentoliikenteen työntekijät SLT ry esittää lakimuutokseen huomioitavaksi seuraavaa:

  • vapaan matkustuksen avaaminen niistä maista, joissa ilmaantuvuusluku on alle 75, ilman erillisiä rajoitteita
  • korona todistusten käyttöönotto muiden EU:n jäsenmaiden tapaan
  • vaatimus 72- 120 tuntia maahantulon jälkeen suoritettavasta korona testistä poistettava, mikäli matka Suomeen tapahtuu pienen riskin kohteesta

 

Sami Rajala

puheenjohtaja, Siviililentoliikenteen työntekijät SLT ry