| RTG Ground Handling |

Pääluottamusmiehen valinnasta vaali 23.2.–1.3.

Pääluottamusmiehen vaalissa voivat äänestää kaikki RTG Ground Handlingissa työskentelevät IAU:n jäsenet. Äänestys tapahtuu sähköisesti. Äänioikeutetut saavat tarkemmat ohjeet äänestysmenettelystä sähköpostitse (jäsenrekisteriin annettu sähköpostiosoite).

   IAU tiedottaa 23.2.2018 ¤ RTG