| Korkein oikeus |

Tuomiossa linjattiin oikeuskäytäntöä tilanteessa, jossa työnantaja irtisanoo toistaiseksi voimassaolevan työsuhteen tuotannollisin ja taloudellisin perustein, ja teettää samanaikaisesti irtisanotun työtehtäviä tarvittaessa työhön kutsuttavilla työntekijöillä.

| 8.6.2017 |

Asian tausta

Finavian tytäryhtiö Airpro irtisanoi keväällä 2013 Turun lentoasemalla matkustajapalvelutehtävissä työskennelleen työntekijän työsuhteen. Irtisanomisen perusteeksi yhtiö ilmoitti taloudelliset ja tuotannollisen syyt.

Ennen työntekijän irtisanomista ja sen jälkeen Airpro oli käyttänyt samoissa tehtävissä useita tarvittaessa työhön kutsuttavia työntekijöitä. Myös irtisanotun kanssa tehtiin määräajaksi vastaava työsopimus.

Työntekijä vei Ilmailualan Unioni IAU:n avustuksella asian oikeuteen. Kanteessa vaadittiin, että Airpro velvoitetaan suorittamaan korvauksia työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä. Käräjäoikeus ja myöhemmin hovioikeus hylkäsivät kanteen, mutta korkein oikeus myönsi asiassa valitusluvan.

Korkeimman oikeuden tuomio

Tuomiossaan korkein oikeus kumosi käräjä- ja hovioikeuden tuomiot. Tällä menettelyllään se tarkensi työsopimuslain tulkintaa korostaen erityisesti työntarjoamisvelvoitteen merkitystä vaihtoehtona irtisanomismenettelylle.

Vaikka Airpro oli solminut jälkeenpäin myös irtisanotun kanssa tarvittaessa työhön kutsuttavan työntekijän työsopimuksen, pelkästään tällaisen sopimuksen solmimalla se ei täyttänyt työsopimuslain velvoitetta tarjota irtisanotulle soveltuvaa työtä. Korkein oikeus katsoi, että tarvittaessa töihin kutsuttavien työntekijöiden kukin työjakso muodosti oman määräaikaisen sopimuksen. Sen vuoksi heitä oli pidettävä uusina työntekijöinä suhteessa irtisanottuun ja näin ollen heidän tekemää työtä olisi tullut tarjota ensisijaisesti irtisanotulle irtisanomisen sijasta.

Airpro tuomittiin suorittamaan korvausta irtisanotulle työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä neljän kuukauden palkkaa vastaava määrä sekä oikeudenkäyntikulut kaikissa kolmessa oikeusasteessa viivästyskorkoineen. Airpron maksettavaksi tuomitut korvaukset nousevat yhteensä noin 25 000 euroon.

 

Juhani Haapasaari, kuva Arto Kujala