| HUB Aviation |

Varautuminen oikeustoimiin palkkojen takaisinmaksua koskevassa kiistassa

HUB logistics Aviation on lähettänyt takaisinperintäilmoituksia työntekijöilleen, joille se on maksanut liikaa hälytysajan palkkaa 1.12.2016 – 15.4.2018. Ilmoituksissa ei ole huomiotu IAU:n asiassa aiemmin esittämää vaatimusta palkanmaksuvirheen sovittelusta. Tämän johdosta asiassa varaudutaan myös oikeustoimiin.

   IAU tiedottaa * 15.5.2018