| IAU |

IAU:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ja rikoslain 44 väliaikaisesta muuttamisesta

Asia:  VN/12442/2021

Covid-19-pandemian seuraksena suurin osa Euroopan unionin jäsenvaltioista otti käyttöön sisärajavalvonnan ja sovelsi muihin EU-maihin tilapäisiä matkustusrajoituksia. Unionin parlamentti on ilmaissut päätöslauselmissaan toistuvasti huolensa tilanteesta ja kehottanut parantamaan koordinointia EU:n tasolla sekä palaamaan nopeasti täysin toimivaan Schengen-alueeseen. Lisäksi EU-neuvostossa on hyväksytty yhteiseen ilmaantuvuuslukuun perustuva suositus matkustuksen avaamisesta EU-alueen ulkopuolisista maista.

EU-parlamentin huoli liittyy unionin keskeisen periaatteen – vapaan liikkuvuuden – ja sen mukanaan tuomien yhteisten taloudellisten ja sosiaalisten etujen puolustamiseen. Hallituksen esityksessä tämä näkökanta jää ilman riittävää painoarvoa. Terveysturvallisuus on keskeinen yhteiskunnallinen voimavara, mutta reaalipolitiikkaa on suhteuttaa se yhteiskunnan muiden toimintaresurssien ylläpitoon.

Jos hallituksen esitysluonnos hyväksytään sellaisenaan, Suomi erkaantuu yleiseurooppalaisesta linjasta. Esitetyillä määräaikaisilla lakimuutoksilla vastataan vain osittain koronarokotusten etenemisen myötä kasvavaan tarpeeseen vapauttaa rajat ylittävää matkustamista. Oleellisimmaksi eroksi eurooppalaiseen käytäntöön muodostuisi se, ettei Suomeen saapuvien matkustajien lähtömaan tilanteelle annettaisi matkustuksen sujuvuuden kannalta riittävää painoarvoa.

Suomen lentoliikenteen kilpailukyvyn kannalta on ensisijaista, että matkustusrajoituksiin ja matkustuksen vapauttamiseen liittyvä lainsäädäntö ei estä yleiseurooppalaisen linjan mukaista matkustuskäytännön toteutumista. Muita maita kauemmin jatkuvat jäykemmät käytännöt tuovat välittömästi taloudellista lisätaakkaa Finnairille, jonka toimintaan Suomen saavutettavuuden ja kansainvälisten lentoliikenneyhteyksien vuoksi valtiolla on strategiset intressit.

Näillä perustein lakimuutoksen yhteydessä tulee varmistaa

  • vapaan matkustamisen avaaminen Schengen-alueen maista ja EU neuvoston suosituksen mukaisesti myös kolmansista maista, joissa ilmaantuvuusluku on alle 75 ilman erillisiä terveysturvallisuuteen liittyviä rajoitteita
  • valmisteilla olevan EU koronatodistusten käyttöönotto ns. vihreän sertifikaatin mukaisesti, jonka jälkeen erillisiä testi- ja karanteenivaatimuksista ei kohdisteta todistuksen esittäville

 

Juhani Haapasaari

puheenjohtaja, Ilmailualan Unioni IAU ry