| IAU |

Liiton jäsenyys tuo turvaa myös koronan kurimuksessa


Ilmailualalla on aiemminkin nähty ja koettu ulkopuolisia shokkeja, jotka ovat vaikuttaneet erityisesti lentoliikenteeseen ja sitä kautta alalla työskenteleviin työntekijöihin. Nyt kuitenkin pieni näkymätön virus on pysäyttänyt lähes koko yhteiskunnan normaalin toiminnan ja pistänyt meidät ihmiset polvilleen sen edessä.

Kukaan ei osaa sanoa, kuinka kauan tämä poikkeustila kestää. Virus katoaa aikanaan ja ehkä siihen löydetään myös lääke tai rokote. Se on kuitenkin laiha lohtu tällä hetkellä, kun joudumme elämään epävarmuudessa ja kannamme huolta niin terveydestä kuin taloudellisesta toimeentulosta. Tämä lisää meidän henkistä kuormaa ja nostaa pinnalle myös turhautuneisuutta. Lohdullista on kuitenkin se, että tämä tunnetila ei kestä ikuisuutta, kuten ei myöskään epidemia. Kaikkialla maailmassa tehdään töitä sen eteen, että ajat muuttuisivat paremmiksi ja ihmiset pääsisivät jälleen takaisin normaaliin elämään.

Liiton jäsenyys tuo turvaa

Ilmailualalla toimivat yritykset ovat turvautuneet lomautuksiin heti koronan alkuhetkistä lähtien. Yhteistoimintaneuvottelut ovat seuranneet toisiaan. Lomautuksessa työntekovelvoite ja palkanmaksu keskeytyvät väliaikaisesti, mutta työsuhde pysyy kuitenkin voimassa. Tämä saattaa houkuttaa taloudelliseen osaoptimointiin siten, että maksetaan vain työttömyyskassan jäsenmaksua lomautuksen ajalta. Nyt syksyn aikana kuitenkin osassa yrityksiä on aloitettu myös yhteistoimintamenettelyitä, jotka saattavat suurella todennäköisyydellä johtaa työvoiman vähentämiseen. On hyvä muistaa, että irtisanomisperusteen lain mukaisuuden arviointi ja irtisanomisen riitauttaminen ammattiliiton toimesta on mahdollista vain liiton jäsenille.

Katse tulevaan

Tämä kriisi koettelee meitä kaikkia eri tavalla ja eri tahdissa. Siksi on hyvä muistaa, että yhdessä meissä on voimaa ja yhtenäisyys antaa myös uskoa tulevaan. Jäsenistön lähimpänä apuna ja tukena toimii kattava luottamusmiesten verkosto. Lisäksi henkilöstön edustajien taustalla toimii liitto, joka omalta osaltaan huolehtii jäsenistön etujen ja oikeuksien toteutumisesta nyt ja myös kriisin jälkeenkin. Näihin kaikkiin tahoihin voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä. Luottamusmiehet ja liitto ovat jäseniään varten.

Elämässä tulee hetkiä, jolloin omilla valinnoilla voi vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa. Nyt sellainen hetki voi olla käsillä. Mitä enemmän meitä on liittoon järjestäytyneenä koronaviruksen väistyttyä, niin sen paremmin voimme puolustaa ja myös parantaa palkkaehtojamme sekä muita etuja ja oikeuksiamme. Isolla joukolla pystymme toteuttamaan yhtä liiton toiminnan periaatteista eli toteuttaa yhteiseen etuun tähtäävää strategiaa.

Ilmailussa on edessä pitkä talvi usvassa ja sumussa, mutta uskon kuitenkin siihen, että täältä vielä noustaan. Edesmenneen presidenttimme Mauno Koiviston sanoin: ” Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin.”

 

Joni Kallio

lakimies, IAU