| Finnair Technical Services |

Työtuomioistuin on antanut ratkaisunsa keskituntiansion (KTA) laskentaa koskeneessa kiistassa / Neuvottelut työajoista ja moniosaamisesta / Säästösopimuksen (KIKY) vaikutukset / Lomautukset tekniikassa / A350 -operaatiot ulkoasemilla