| Finnair Technical Services |

Edunvalvonnan perusteet – Luottamusmiehet, luottamusvaltuutettu, yhteistoimintaedustaja / Yhteistoiminta-asiamiehen lausunto / Päätös henkilötietojen luovuttamista koskevassa asiassa / Paikalliset sopimusneuvottelut kesätauolla