| Finnair Technical Services |

Lomautuksia koskevat YT-neuvottelut / Paikallinen sopiminen - MOOS & olosuhdelisät / Erimielisyys KTA -laskennan osalta