| Finnair Kitchen |

Kokemusajan laskenta ja korjaukset lomautusten osalta / Puuttuva olosuhdelisä / Erimielisyys, tasoittuva työaika