| Finnair Kitchen |

Epäselvyydet lomakertymissä / Neuvottelut osa-aikasopimuksesta