| Finnair Kitchen |

Kausityöntekijöitä useisiin eri tehtäviin / Neuvottelut osa-aikasopimuksesta