| Finnair Kitchen |

Luottamusmieskauden jatkuminen / Irtisanomisajan palkka KTA-lisällä