| Finnair Kitchen |

Erimielisyys ylityökorvauksista ratkaistiin IAU:n ja PALTA:n välillä

Ylityökorvausten laskemiseksi käytettävää tuntipalkkaa koskeva erimilisyys on ratkaistu liittojen välillä. Työnantajan maksettavaksi tulee viidellä prosentilla korotettu tuntipalkka ylitöiden osalta takautuvasti ajanjaksolta 1.6.2014 - 31.12.2017.

   Pääluottamusmies tiedottaa * 21.5.2018