| Finnair Kitchen |

Työntekijän täytettyä 50 vuotta hänellä on käytössä vuosittain kaksi IkäTykyyn liittyvää vapaapäivää. Vapaapäivien tarkoitus on tukea jaksamista ja hyvinvointia arjen keskellä.