| ATA 002 |

Toimet lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen uudistamiseksi ovat alkaneet / GaTelesis – Työaikaneuvottelut / Finnair Technical Services Oy – strategia tulevaisuudessa ja paikallinen sopiminen